Gledaj YouTube videozapise

Više od 320 učenika i studenata upoznalo se sa specifičnostima rada u kamping sektoru

Održani Dani otvorenih vrata kampa - vizual

Danima otvorenih vrata u kampu Polari u Rovinju, jučer je okončana prva faza projekta Razvoj karijera u kampingu, kojeg je Kamping udruženje Hrvatske pokrenulo tijekom 2022. g., u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Glavni cilj projekta bila je promocija zanimanja i zapošljavanja u turističkom sektoru, s naglaskom na kamping, a brojne programske aktivnosti omogućile su izravan kontakt između poslodavaca i potencijalnih zaposlenika, što se pokazalo dobitnom kombinacijom.

Zainteresirana javnost, među kojom su prevladavali učenici i studenti, dobila je tako i ovom prilikom mogućnost upoznavanja sa specifičnostima rada u kampovima, budući da se one ponešto razlikuju od uobičajene percepcije rada u turizmu. Završni događaj bio je samo nastavak prethodnih aktivnosti, među kojima valja posebno istaknuti gostujuća predavanja na odabranim školama i fakultetima, te prisustvovanje učenika i studenata iz Šibensko-kninske županije na 16. Kamping kongresu Hrvatske, tijekom kojega je upriličen okrugli stol na temu zapošljavanja u turizmu, obilazak izlagačkog dijela kao i individualni razgovori s predstavnicima kampinške industrije. Sudionici navedenih događaja dobili su tako jedinstvenu priliku pobližeg upoznavanja sa samim konceptom kampova te razrješavanja eventualnih nedoumica i otvorenih pitanja.

Sve su projekte aktivnosti pritom naišle na vrlo dobar odjek, što je potvrđeno i jučerašnjim završnim događajem, stručno-edukativnim obilaskom jednog od najboljih hrvatskih kampova, kojemu je nazočilo više od 160 učenika i studenata srednjih strukovnih škola te Fakulteta ekonomije i turizma s područja Istarske županije. Uz uvodne informacije koje su okupljeni dobili od predstavnika ljudskih potencijala i menadžmenta kampa, okupljenima su tijekom obilaska predstavljeni ključni segmenti poslovanja u kampovima, od recepcijskog poslovanja, ugostiteljstva i domaćinstva pa sve do hortikulture i animacije u kampovima. Iz reakcija sudionika, dalo se zaključiti da je aktualna kvaliteta kampinške ponude, popraćena vrlo primamljivim radnim uvjetima, pobudila vrlo veliki interes za zapošljavanjem upravo u tom segmentu.

Valja napomenuti da je u sklopu projekta zaživjela i zasebna online platforma „Razvoj karijera u kampingu – sve što trebate znati“, koja pruža detaljan uvid u bogatu bazu znanja vezanu uz kamping, poput statističkih izvještaja, uvida u organizacijsku strukturu, opisa radnih mjesta, benchmarking izvještaja, pravilnika te i ostalog. Riječ je o najopsežnijoj bazi podataka o kampingu, koja će zasigurno olakšati pronalazak relevantnih podataka za izradu maturalnih, završnih ili diplomskih radova na temu kampinga, ali i pomoći u profesionalnom usmjeravanju budućih zaposlenika ove vrlo perspektivne i održive grane hrvatskog turizma.

Naravno, realizacija projekta ne bi bila moguća bez partnera koji su bili u njega uključeni, stoga se Kamping udruženje Hrvatske posebno zahvaljuje Hrvatskoj udruzi turizma, Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, Maistri d.d., Turističkoj zajednici Istarske županije, Strukovnoj školi Eugena Kumičića (Rovinj) i Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković (Pula)

Uz podršku kampinškog sektora i partnera, snage KUH-a će i u budućnosti biti usmjerene na nastavak projekta „Razvoj karijera u kampingu“ te nadogradnju započetih aktivnosti i njihovo širenje na ostale regije RH, s ciljem dodatnog poticanja interesa za zapošljavanjem u kampingu i turizmu općenito.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove