Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a - MINT 2018

Kamping Udruženje u suradnji s ostalim dionicima u zemlji i inozemstvu provodi niz projekata u svrhu zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova.

KUH logo
MINT logo

U nastavku iznosimo kratki pregled projekta poboljšanja kvalitete, edukacije, poticanja inovativnosti i produženja sezone, kvalitete kadrova i ostalog kojeg je, uz potporu Ministarstva turizma RH, KUH provodio kroz 2018. godinu za svoje članove, ali i sa općim ciljem podizanja svijesti i poticanja razvoja kamping turizma u RH:


Projekt "Stručnom edukacijom i znanjem do unapređenja kvalitete hrvatskog kamping proizvoda"

Okosnica ovog projekta, podijeljenog u tri projektne aktivnosti, a podržanog od strane MINT-a, je prije svega razvoj ljudskih potencijala kroz edukaciju svih dionika vezanih uz svijet kampinga ili osoba koje su potencijalno zainteresirane za djelovanje u tom sektoru. Projekt se provodi na području cijele RH, a neki od glavnih ciljeva obuhvaćaju obogaćivanje ponude, proizvodnu diferencijaciju, produljenje turističke sezone, održivi razvoj, edukacija i razvoj ljudskih potencijala te certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova. Navedeno ima za cilj podići konkurentnost hrvatskog kamping turizma, ali i kvalitetu ljudskih potencijala, što se smatra ključnim odrednicama za uspostavljanje stabilnog i dugoročnog razvojnog modela hrvatskog kamping sektora.

Uz zaposlenike KUH-a u provedbi projekta aktivno sudjeluju i njegovi suradnici, pa je tako gđa. Josipa Cvelić Bonifačić (predsjednica sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u, voditeljica projekata u poduzeću Valamar Riviera d.d., znanstveni suradnik na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) održala iznimno dobro posjećena gostujuća predavanja na temu kampinga u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama za obrazovanje kadrova u turzimu na čemu joj se zahvaljujemo.

U aktivnosti projekta uključeni su, osim predstavnika kampova i članova KUH-a, i vanjski dionici poput predstavnika Ministarstva turizma, lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu, proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam te ostale fizičke i pravne osobe.

Projekt je podijeljen na sljedeće projektne aktivnosti:

1. Gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

2. Jačanje konkurentnosti i stručnosti ljudskih potencijala putem edukacije ljudskih resursa u kamping sektoru, te poticanje rasta kvalitete sadržaja i usluga kampova kroz odrednice projekata kvalitete kampova OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites.

3. Organizacija i održavanje 12. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora.

1. Gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Edukacija
Edukacija

Osnovni cilj organizacije gostujućih predavanja je razvoj (mladih) ljudskih potencijala kako bi se ojačala svijest o važnosti kamping turizma u RH, potaknuo interes za uključivanjem u istraživačke i radne procese, za samozapošljavanjem ili za pokretanjem vlastitih poduzetničkih ideja i direktno uključivanje u vlasničke i upravljačke strukture. Stoga je provedena edukacija učenika 4 srednjoškolske, studenata 4 visokoškolske ustanove te njihovih nastavnika i profesora obzirom da se kroz definirane kurikulume učenici i studenti nemaju priliku upoznati s kamping turizmom kao specifičnom i vrlo važnom obliku turističkog proizvoda. Tako su se gostujuća predavanja provela u razdoblju od 18.05. do 19.12.2018. godine u sklopu 4 visokoškolske ustanove u RH (Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Pula; Veleučilište Nikola Tesla, Gospić; Veleučilište u Karlovcu; Međimursko veleučilište u Čakovcu), te u sklopu 4 srednjoškolske ustanove (Srednja škola Zabok; Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samobor; Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola, Bjelovar; Ekonomska škola Požega), a na svima njima ukupno je prisustvovalo čak 299 učenika i studenata, te njihovih profesora i nastavnika na što je KUH posebno ponosan!

Prisutni na gostujućim predavanjima tako su se uputili u temu kampinga, proširili su svoja postojeća znanja o kamping turizmu, a kod svih onih koji svoju priliku za buduće zapošljavanje vide upravo u kamping sektoru potaknulo se jačanje poduzetničkog interesa, kreativno razmišljanje i konkretno djelovanje na tom području. S druge strane, učenicima i studentima pružila se prilika iznijeti svoje viđenje kamping turizma, kamping sektora te općenito kampinga kao oblika provođenja slobodnog vremena. Svim predstavnicima srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova zahvaljujemo na suradnji i pruženoj logističkoj i organizacijskoj podršci pri organizaciji i održavanju gostujućih predavanja.

2. Jačanje konkurentnosti i stručnosti ljudskih potencijala putem edukacije ljudskih resursa u kamping sektoru, te poticanje rasta kvalitete sadržaja i usluga kampova kroz odrednice projekata kvalitete kampova OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites.

Edukacija
Edukacija

Akcija obilaska, edukacije, provjere i ocjenjivanja kvalitete ukupno 12 kampova u sklopu projekta OK Mini Camps, te ukupno 6 kampova u sklopu projekta Croatia's Best Campsites provela se tokom mjeseca svibnja, srpnja i kolovoza 2018. godine, a po završetku obilaska, te obrade i analize prikupljenih podataka, izvršila se selekcija, odabir i certificiranje kvalitete sadržaja i usluga 2 novoizabrana najbolja mala kampa oznakom kvalitete OK Mini Camps, te 57 najboljih kampova oznakom kvalitete Croatia's Best Campsites, a koji su zadovoljili definirane kriterije i standarde kvalitete.

Na taj način vlasnicima, menadžerima i djelatnicima kampova pružila se stručna pomoć i dodatni poticaj za poboljšanje kvalitete prilagodbom pojedinih elemenata kvalitete međunarodno prihvaćenim standardima kako bi na taj način njihovi kampovi postali prepoznatljiv i konkurentan proizvod na turističkom tržištu.

Istovremeno, svim odabranim kampovima iz obiju sekcija pružila se mogućnost predstavljanja proizvoda turističkom tržištu kroz razne oblike offline (brošura, oglasi u stranim editorijalima, časopisima i sl.) i online (zasebne web sekcije u sklopu portala www.camping.hr, newsletteri, poveznice, banneri i sl.) alate promocije što se nastavlja i dalje kroz čitavu 2019. godinu. U daljnjem razdoblju potrebno je nastaviti s projektima edukacije, poticanja ulaganja u kvalitetu, analize i certificiranja kvalitete, te jačanja promocije kampova na turističkom tržištu kroz projekte OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites i to kroz stalan razvoj ljudskih potencijala, analizu i ocjenjivanje kvalitete te kroz certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova.

Slijedom provedenih aktivnosti uvidjelo se da postoji visoka razina svijesti o nužnosti ostvarenja proizvodne diferencijacije i konstantnog obogaćivanja ponude kampova, visoka razina svijesti o potrebi definiranja i ostvarenja dugoročno održivog plana razvoja, odnosno konkretnih planova i akcija za produljenje turističke sezone kampova poboljšanjem i prilagodbom strukture i kvalitete njihova smještaja i usluga. Dugoročno će ovakav slijed događanja zasigurno znatno utjecati na dodatno povećanje broja visokokvalitetnih, proizvodno diferenciranih i dugoročno održivih kampova, njihovom jačem tržišnom pozicioniranju na turističkom tržištu, produljenju turističke sezone te općenito jačanju konkurentnosti hrvatskog kamping turizma. Zahvaljujemo svim predstavnicima kampova na suradnji pri provedbi svih projektih aktivnosti!

3. Organizacija i održavanje 12. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora.

Edukacija
Edukacija

Ovogodišnji 12. Kongres hrvatskog kampinga održao se u terminu 12.-14.11.2017. godine u Tuheljskim toplicama, a okupio je rekordan broj sudionika – njih čak 364 (predsjednici i članovi uprava, vlasnici i menadžeri kampova, djelatnici u kampovima, predstavnici proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam, predavači, predstavnici Ministarstva turizma RH, Hrvatske turističke zajednice, Županija, Turističkih zajednica gradova, općina i županija, predstavnici medija te brojni drugi zainteresirani subjekti iz Hrvatske i iz inozemstva)! Na ovogodišnjem kongresu svoje proizvode predstavilo je čak 37 predstavnika proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova te ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam, čime je predstavljen i rekordan broj najnovijih modela mobilnih kućica (njih 15) i glamping šatora (njih 12)!

Osnovni ciljevi kongresa i ove godine bili su razvoj ljudskih potencijala, poticanje sudionika na prilagodbu poslovanja načelima dugoročno održivog razvoja, certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova, poticanje proizvodne diferencijacije, poticanje na obogaćivanje ponude kampova, odnosno na poboljšanje i prilagodbu strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima najnovijim tržišnim trendovima, kako ponude tako i potražnje, i to kroz nove investicije, inovacije i novo zapošljavanje što će dugoročno zasigurno dovesti do produljenja turističke sezone, povećanja turističke potrošnje te općenito daljnjeg jačanja konkurentnosti hrvatskog kamping turizma.

Između ostalog, važno je napomenuti da se dodjela oznaka kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites za 59 novoizabranih kampova održala u sklopu drugog dana održavanja kongresa, uz predstavljanje rezultata i analize projektnih aktivnosti. Zahvaljujemo svih sudionicima ovogodišnjeg kongresa koji su svojim dolaskom još jednom ukazali na sve veći značaj ovog događanja, kao i svima koji su pomogli pri njegovoj organizaciji i provedbi.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove