Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a, MINT 2016

Kamping Udruženje u suradnji ostalim dionicima u zemlji i inozemstvu provodi niz projekata u svrhu zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova.

Kratki pregled projekata koje u 2016. KUH provodi uz podršku Ministarstva turizma:

1. Sustav posebnih oznaka za proizvodnu specijalizaciju kampova – brending kampova i poticanje inovativnosti kroz definiranje kriterija i implementaciju sustava

Projekt je pokrenut s ciljem poticanja inovativnosti kampova kroz diferencijaciju i specijalizaciju, što obuhvaća kreiranje sustava posebnih oznaka za proizvodno pozicioniranje kampova. Isto je potrebno planirati na temelju realnog stanja na terenu i željenog razvojnog smjera. Opravdanost i prilagođenost oznaka ispitat će se analizom najboljih praksa u RH/EU, a sve u cilju unapređenja konkurentnosti turističke ponude, umrežavanja i stručnog usavršavanja.

Razvoj kampova postaje sve dinamičniji i raznolikiji te, osim ustaljenog koncepta „sunca i mora“, kampovi razvijaju specifične proizvode koji podrazumijevaju primjerenije pozicioniranje. Pritom je veliki izazov navedenu specifičnu ponudu na ispravan način približiti potencijalnoj publici koja često nije upoznata s posebnim standardima ili minimalnom razinom ponude koju određeni proizvod nudi (npr. avanturistički kamp, wellness kamp, family-friendly kamp, gradski kamp, kamp za invalide, ronioce, itd.).

S druge strane, kampovima je nužno pružiti dodatnu edukaciju kako bi se na nacionalnoj razini usvojili i kontrolirali minimalni standardi kvalitete koji se nude gostima u pojedinoj kategoriji. Potencijalni kandidati za sudjelovanje u projektu su svi hrvatski kampovi, a primarno 213 srednjih i velikih kampova u RH.

Obzirom na sve navedeno, prisutna je potreba definiranja različitih tipologija pozicioniranja te definiranja posebnih kriterija koje kampovi moraju zadovoljiti kako bi dobili posebnu oznaku. Segmentirano brendiranje može imati velik utjecaj na kvalitetan razvoj kamping ponude, a posebno na raznovrsnost i diferencijaciju proizvoda, što će u konačnici treba doprinijeti ukupnoj konkurentnosti turističke ponude, kao i umrežavanju i stručnom usavršavanju odgovornih osoba u kampovima.

Projekt obuhvaća aktivnosti poput analize postojećeg stanja i primjera najbolje prakse, održavanja radionica sa predstavnicima kampova, te izrade finalnog dokumenta s prijedlogom posebnih oznaka i njihovim vizualnim rješenjem. Projektu će svoj doprinos dati i vanjski stručni suradnici iz Slovenije, Klemen Hren, vlasnik specijaliziranog kamping portala avtokampi.si, te Primož Longyka, novinar i urednik nekoliko specijalističkih kamping izdanja u Sloveniji i priznati promicatelj turističke ponude RH. Dodatno, u projektu će sudjelovati i predstavnici kampova (vlasnici, direktori i menadžeri) koji će, prvenstveno kroz tematske radionice, biti aktivno uključeni u razvoj projekta.

2. Rast konkurentnosti hrvatskog kamping turizma kroz razvoj ljudskih potencijala

Okosnica projekta je edukacija svih dionika vezanih uz svijet kampinga ili osoba koje su potencijalno zainteresirane za djelovanje u tom segmentu. Projekt obuhvaća gostujuća stručna predavanja o kampingu koja se provode u srednje- i visokoškolskim ustanovama, posebnu edukaciju i certificiranje kampova za poboljšanje dostupnosti osobama s posebnim potrebama (Village for all), radionice za otvaranje kampova na kontinentu te ocjenjivanje kvalitete malih i velikih kampova te pripadajuće edukacije za najbolje velike i male kampove.

Projekt se provodi na području cijele RH, a neki od glavnih ciljeva obuhvaćaju aktiviranje kontinentalnog turizma, obogaćivanje ponude, proizvodnu diferencijaciju, produljenje sezone djelovanja kampova, održivi razvoj, edukaciju ljudskih potencijala te certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova.

Navedeno ima za cilj podići konkurentnost hrvatskog turizma, ali i kvalitetu ljudskih potencijala, što se smatra ključnim odrednicama za uspostavljanje stabilnog i dugoročnog razvojnog modela.

Ciljane skupine projekta su poduzetnici, predstavnici javnih ustanova, razvojnih agencija, učenici srednjih škola i studenti te predstavnici kampova.

Uz zaposlenike KUH-a, u izvođenju projekta aktivno će sudjelovati Josipa Cvelić Bonfičačić, predsjednik sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u i voditeljica projekata u poduzeću Valamar Riviera d.d., Roberto Vitali, predsjednik udruženja Village for all, Silvia Bonoli, direktorica udruženja V4A te Gordan Buneta, predsjednik i aktivni član Udruge kampista Hrvatske. Aktivnosti projekta zahvatit će, osim predstavnika kampova i članova KUH-a, vanjske dionike poput HGK-a, HOK-a, razvojnih agencija, turističkih zajednica, gradova i općina, obrazovnih ustanova te zainteresiranog građanstva.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove