Gledaj YouTube videozapise

Prijavite se u projekt OK mini camps!

Vlasnik ste kvalitetnog malog kampa kapaciteta do najviše 200 osoba, a zainteresirani ste za uključivanje u projekt certificiranja, te poticanja kvalitete i prepoznatljivosti OK Mini Camps? Pozivamo Vas da se priključite projektu u cilju podizanja kvalitete, jačanja pozicioniranja i prepoznatljivosti, te promocije Vašeg malog kampa na turističkom tržištu!!

OK mini camps 2019

Kamping udruženje Hrvatske (KUH) je ovu prestižnu oznake kvalitete malih kampova do sada dodijelilo vlasnicima 41 malog kampa, kojima oznaka OK Mini Camps služi kao osnovni element razlikovanja u kvaliteti u odnosu na ostale male kampove, dok gostima predstavlja i osigurava garanciju kvalitete.

I ove, 2019. godine, uz podršku Ministarstva turizma RH, provodi se novi projekt edukacije pod nazivom „Hrvatska – zemlja za kampiranje; jačanjem ljudskih potencijala i kvalitete do najkonkurentnije kamping destinacije Mediterana,“, a koji obuhvaća i edukaciju vezanu uz elemente kvalitete i dodatno certificiranje kvalitete sadržaja i usluga kampova oznakom OK Mini Camps za do 5 novih malih kampova.

Stoga Vas pozivamo da se, ukoliko smatrate da Vaš kamp udovoljava ili nadmašuje aktualne standarde kvalitete i očekivanja modernih kampista, prijavite na sudjelovanje u projektu na način da nam najkasnije do 18.07.2019. godine dostavite ispunjenu Prijavnicu za sudjelovanje u projektu te ostalu popratnu dokumentaciju na mail info@camping.hr.

Prijava za sudjelovanje u projektu smatrati će se važećom po primitku ispunjene i ovjerene prijavnice, važećeg Rješenja o radu i fotografija kampa, zaključno do navedenog roka.

Nakon zaprimanja svih prijava definirati će se rang lista, te odabrati do najviše 5 kampova koji će se u sljedećem koraku projekta obići od strane predstavnika KUH-a. Prijava i sudjelovanje u projektu su besplatni, a uključuju obilazak, odabir najboljih malih kampova i dodjelu certifikata (table), kao i dodatnu edukaciju i on-line promociju.

Uz potporu:

MINT logo

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove