Bekijk YouTube video's

Beleid bescherming persoonlijke gegevens

Kroatische Camping Vereniging (KUH – CCU) verplicht zich uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarover gaat de volgende tekst. Wij verzoeken u ons beleid bescherming persoonlijke gegevens af en toe te opnieuw na te gaan met het oog op mogelijke veranderingen.

Bescherming persoonlijke gegevens – algemeen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens primair vanwege:

 • een zo efficiënt mogelijke behandeling van uw aanvraag
 • waarborg dat de aangevraagde dienst ook geleverd wordt
 • reclame voor onze diensten
 • onze interne verwerking van statistieke gegevens
 • voor het opsturen van publicaties, brochures en ander promotie-materiaal

Gegevens die beschermd worden in ons privacy-beleid:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adres
 • e-mail adres
 • telefoonnummer en/of fax
 • overige gegevens die u geheim wilt houden

Duur van de privacy-maatregelen

Op het moment dat wij uw gegevens ontvangen, stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen en dat u op onze mailing list komt – het moment van binnenkomst is uw uitdrukkelijke toestemming voor contact. De duur van de privacy-maatregel is permanent en u kunt op ieder moment verzoeken van de mailing list te worden afgehaald. Daarna worden uw gegevens niet meer gebruikt door KUH, behalve voor interne doeleinden, bijv. het verwerken van informatie of statistische gegevens.

Inhoud privacy-beleid

Uw mailadres en andere gegevens verkopen en verhuren wij niet en we stellen ze niet aan derden, noch rechtspersonen, noch fysieke personen, beschikbaar zonder uw toestemming. Dit is namelijk in strijd met ons privacy-beleid. KUH houdt zich strikt aan de regel "no spam". Wij vragen uw persoonlijke toestemming als u wilt dat wij u speciale aanbiedingen en acties opsturen. KUH is niet verantwoordelijk voor toevallige fouten of voor fouten uit overmacht of andere objectieve omstandigheden die een toevallige schending van de gewaarborgde beschermingsmaatgregelen van uw persoonlijke gegevens veroorzaakt hebben. Wel waarborgt KUH dat deze fouten zo snel mogelijk gecorrigeerd zullen worden.

Wij verzamelen alleen die persoonlijke gegevens die ons vrijwillig zijn verstuurd. Wij eisen niet dat u die persoonlijke gegevens verstuurt waarmee wij u toegang tot onze pagina’s mogelijk maken. Ook eisen wij niet dat u ons meer gegevens verstuurt dan daadwerkelijk noodzakelijk is voor de deelname aan een actie op een van onze pagina’s.

Gegevens die wij op onze web-pagina’s verzamelen worden door ons aan niemand buiten KUH verkocht, overgedragen of onthuld zonder uw toestemming, behalve:

 1. Indien dat nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen
 2. Indien dat nodig is om uw leven of lichamelijke integriteit te beschermen en u niet in staat bent toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 3. Indien dat nodig is voor de vervulling van taken die het algemeen belang vereist
 4. Indien u deze gegevens zelf openbaar gemaakt heeft ( art. 7., lid 3., punt. 1, 2, 3 en 4 van de Wet Bescherming Persoonlijke Gegevens)
 5. Indien inbegrip van de andere partij onvermijdelijk is voor het correct functioneren van de pagina’s. In die gevallen verplicht de andere partij zich nog vóór bezorging van de persoonlijke gegevens, tot het bewaren van het zakelijk geheim
 6. In geval van toevallige verkoop of rechtsgeldige opvolging van KUH behouden wij het recht op verkoop of overdracht van uw gegevens aan een derde partij die:
 • eenzelfde soort bedrijfsvoering of dienstverlening heeft
 • aangeeft KUH te volgen wat betreft het bewaren en de bescherming van persoonlijke gegevens en
 • instemt met de verplichtingen die dit beleid van bescherming van persoonlijke gegevens met zich meebrengt.

Met het invullen van de formulieren op onze pagina garandeert u dat de verstrekte informatie juist is en dat u volledig instemt met de bepalingen van ons Privacy-beleid en de daarin vermelde bepalingen.

Geheime gegevens

Wij willen duidelijk zeggen dat bij het bezoeken van deze pagina’s al uw persoonlijke gegevens die u zelf niet vrijwillig geeft, geheim blijven. Wij verplichten ons ertoe dat wij andere partijen niet de gegevens zullen afstaan die wij ontvangen hebben, behalve in de gevallen aangegeven in de vorige paragraaf.

Statistiek van de server

Onze server van het world-wide-web gebruikt statistische software. Dat zijn programma’s die standaard zijn ingebouwd bij alle web-servers en dus niet specifiek zijn voor onze pagina’s. Door dergelijke statistische programma’s kunnen wij onze pagina’s zodanig aanpassen dat zij voor onze bezoekers zo snel en zo efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden (vaststelling van data die onze gebruikers het meest of het minst interesseren, aanpassing van de pagina voor een specifieke web-zoekmachine, doeltreffendheid van de structuur van onze locatie en het aantal bezoeken aan onze pagina’s).

Gebruik van Cookie

Om makkelijker doorzocht te kunnen worden, gebruikt onze world-wide-web server Cookie. Het gaat om heel kleine tekstuele datotheken die de server in de computer van de gebruiker zet om de keuze van de verschillende talen van onze pagina’s te volgen en die gebruikt wordt voor de invoer van naam en paswoord. Cookie kan niet worden gebruikt voor het opstarten van een programma of het overbrengen van een virus op uw computer. De Cookies die onze web-server installeert worden op het eind van de sessie automatisch van uw computer verwijderd, ofwel op het moment dat u onze pagina’s verlaat. Het doorzoeken van onze pagina’s kan ook zonder gebruik van Cookie als uw web-browser daarop is ingesteld.

E-mail boodschappen

Als u ons een e-mail stuurt met persoonlijke gegevens waarmee u kunt worden geidentificeerd, hetzij via een e-mail met een vraag of met commentaar, hetzij via een formulier dat u ons per e-mail verstuurt, gebruiken wij die data voor de doeleinden van uw verzoek.

De veiligheid van de data

Ter beveiliging van de gegevens op dit adres en teneinde deze dienst voor alle gebruikers toegankelijk te houden, gebruikt dit computersysteem software die het bezoek op het net volgt en die onbevoegde pogingen om data mee te nemen of te veranderen herkent, alsmede pogingen die op andere wijzen schade kunnen veroorzaken. Onbevoegde pogingen tot wegnemen of verandering van deze data op deze locatie zijn strikt verboden.

Enquetes en vragen

Geregeld houden wij enquetes en stellen we vragen op onze web-pagina’s. De data die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van KUH. Wanneer wij op een van onze pagina’s enqueteresultaten presenteren, bevatten deze nooit persoonlijke gegevens.

Bescherming van de persoonlijke gegevens van kinderen

In de directe communicatie met kinderen via internet, onderkennen wij specifieke problemen wat betreft de bescherming van hun privacy. Onze web-pagina’s kunnen kinderen aantrekken en zouden de persoonlijke gegevens kunnen verzamelen van kinderen jonger dan 14 jaar. De web-pagina’s zijn echter zo gemaakt dat ze de rechten van de kinderen en hun privacy zo veel mogelijk beschermen. In overeenstemming met deze intentie en dit streven nemen wij de volgende maatregelen:

Wij verzamelen, gebruiken en onthullen GEEN gegevens waarmee via internet contact kan worden opgenomen met kinderen, behalve i.g.v. promotie van spelletjes op het internet. Dergelijke gegevens waardoor via internet contact kan worden opgenomen, worden, zonder toestemming van de ouders, alleen gebruikt op verzoek van het kind en zullen niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens om buiten het internet om contact op te nemen, behalve als het gaat om de toekenning van een prijs en dan alleen met toestemming van de ouders.

Wij leveren derden geen persoonlijke gegevens zonder voorafgaande toestemming van de ouders.

Wij verhinderen dat kinderen zonder toestemming van hun ouders persoonlijke gegevens of andere gegevens openbaar maken, die ons zijn toegestuurd en waarmee we contact met ze kunnen opnemen. Wij zullen het kind nooit stimuleren om voor deelname aan een prijsvraag of een andere activiteit, meer te onthullen dan nodig is voor de deelname aan de activiteit in kwestie.

Wanneer kinderen jonger dan 14 jaar zijn en mogen deelnemen aan prijsvragen, eisen wij van het kind dat het eerst toestemming voor de deelname vraagt aan de ouders of wettelijke verzorgers en het e-mailadres van hun ouders of verzorgers door te geven.

Als een kind jonger dan 14 jaar een prijs wint, worden de ouders of verzorgers hierover ingelicht, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail of anderszins schriftelijk. De persoonlijke gegevens van het kind en de ouders worden uit onze database verwijderd wanneer de ouders dan van ons vragen.

Als ouder/verzorger heeft u ten allen tijde het recht op inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van uw kind via een van onze pagina’s hebben gekregen, dit voorzover deze gegevens nog in onze database aanwezig zijn, en/of ons verbieden in de toekomst gegevens van uw kinderen te verzamelen of te gebruiken. Als u een ouder bent en gebruik wilt maken van dit recht, meldt u aub.

Behalve het genoemde, waarborgt KUH dat de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen zal worden uitgevoerd volgens de wetten die hiervoor zijn opgesteld.

Controle

U kunt ten allen tijde inzage krijgen in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben gekregen via een van onze webadressen. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens aanpassen, verbeteren of verwijderen (voorzover deze gegevens zich nog in de data-base bevinden) of in de toekomst niet langer te gebruiken. Als u gebruik wilt maken van dit recht, meldt u aub.

Links

Wij doen alles wat in ons bereik ligt om te kunnen waarborgen dat alle doorverwijzingen vanaf onze webpagina’s naar andere webpagina’s van dergelijke aard zijn dat ze kwalitatief zijn, dwz. uw kind niet aanzetten tot negativiteit. Webpagina’s en webadressen veranderen echter snel en wij kunnen niet altijd instaan voor de kwaliteit van ieder adres waarnaar wij doorverwijzen.

Als u enige vraag of twijfel hebt over ons privacy-beleid of ivm. uw ervaringen met dit internetadres, verzoeken wij u zich te melden.

Kroatische eilanden

GPS coordinated van de campings

Route planner

Newsletter

Blijf altijd op de hoogte van nieuws, suggesties en aanbiedingen uit de kampeerwereld van Kroatië