YouTube video posnetki

Kakovost morja

Hrvaška plaža v Loparju

V Hrvaški se na velikem delu priobale, ter na določenih kontinentalnih plažah, redno meri kakovost morja(vode) ter se o tem obvešča javnost. V Hrvaški je po pravilu morje visoke kvalitete in primerno za kopanje.

Na področju posameznih občin se spremlja kakovost morja kontinuirano že okoli 20 let, od 1996 leta se kakovost spremlja skladno z odredbami Predpisa o standardih kakovosti morja na morskih plažah (NN 33/96).

Za končno oceno kvalitete morja v kopalni sezoni z navedenim Predpisom neke občine uvajajo tudi interne kriterije ocenjevanja, kot tudi kriterije Svetovne zdravstvene organizacije in druge.

Preverjanje kakovosti morja na plažah se najpogosteje izvajajo 10-krat tekom poletnega obdobja, oziroma od maja pa do septembra. Preverjanja podrazumevajo določanje fizikalnih, kemijskih in bakterioloških vsebin morske vode (za najpomebnejše se vseeno smatrajo bakteriološki parametri, kot najpomembnejši indikatorji onesnaženja morja s fekalnimi odpadnimi vodami).

Poleg varnostnih razlogov, takšni rezultati preverjanja koristijo priobalnim enotam lokalne samouprave pri definiranju prioritetnih sanacijskih programov, posebno v delu kanalizacijskih sistemov, predvsem pa s ciljem zaščite zdravja kopalcev.

Newsletter

Bodi na tekočem o aktualnih ponudbah in novostih iz sveta kampiranja na Hrvaškem