YouTube video posnetki

Spomeniki pod zaščito UNESCO

Hrvaška se lahko pohvali z vsaj 10 kulturno-zgodovinskimi in naravnimi lepotami, ki so vpisane v seznam svetovne spomeniške dediščine UNESCO:

 1. Stečki - srednjeveški nagrobni spomeniki
  a) Velika in Mala Crljivica (Cista Velika)
  b) Dubravka/sv. Barbara (Konavle)
 2. Beneški sistem obrambnih trdnjav iz 16 in 17. stoletja
  a) Utrdba sv. Nikole
  b) Obrambno obzidje Zadra
 3. Prvobitni in starodavni bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope
  a) Narodni park Paklenica
  b) Hajduški in Rožanski kuki
  c) Narodni park Severni Velebit
UNESCO - Zemljevid znamenitosti

Dioklecijanova palača v Splitu

Dioklecijanova palača v Splitu

Rimski cesar Dioklecijan je zadnja leta svojega življenja preživel v ogromni palači, ki jo je zgradil poleg mesta, v katerem je bil rojen, Aspalatos v Dalmaciji.

In tako kot so minevala stoletja, se je spreminjala originalna arhitektura palače; ljudje, ki so živeli v mestu, ki se je kasneje imenovalo Spalato in nato Split, so stavbo uporabljali tekom bizantinskega, beneškega in avstro-ogrskega obdobja in jo le malo spreminjali. Tako se je znotraj rimskega obzidja razvilo harmonično mesto. Še danes je vidna lepota peristila palače, Dioklecijanovega mavzoleja, Jupiterovega hrama, kolonada vzdolž ulic, zgodnjekrščanskih cerkvic, romanskih hiš, vrat Andrije Buvine in arhitektonskih del Jurja Dalmatinca.

UNESCO...


Evfrazijeva bazilika v Poreču

Evfrazijeva bazilika v Poreču

Eden najstarejših in najlepših spomenikov v Poreču, ki zajema kompleks sakralnih stavb, ki so jih postavili za časa škofa Evfrazija, se nahaja v severovzhodnem delu urbano-zgodovinskega jedra mesta.

Bazilika ima obliko triladijskega tlorisa s širšo in višjo osrednjo ladjo, ki jo od bočnih ladij ločujeta dva niza arkad. Vse tri ladje se končajo s polkrožnimi apsidami, medtem ko se v glavni apsidi, ki je širša in globlja od bočnih, nahaja ciborij. Zunanje preddverje (narteks) se je povezalo s prostranim kvadratnim dvoriščem (atrij), na tej strani se nahaja tudi osmerokotna krstilnica.

Bazilika je dobila današnjo obliko v 13. in 15. stoletju, cerkveni stolp je bil zgrajen v 16. stoletju. Apsida je bogato okrašena s figuralnimi mozaiki, ki, skupaj z mozaiki cerkve San Vitale v Ravenni, predstavljajo najpomembnejše primerke umetnosti mozaikov v Evropi.

S pomočjo talnih mozaikov in z ohranjenimi napisi lahko spremljamo vse faze gradnje, adaptacije in obnavljanj in lahko tudi rekonstruiramo življenje krščanske skupnosti v Poreču.

UNESCO...


Plitvička jezera

Plitvička jezera

Plitvička jezera so najbolj znan hrvaški nacionalni park in se nahaja na seznamu svetovne dediščine UNESCO.

Glavna zanimivost tega Parka, ki je edinstven na svetu, je 16 malih jezer, ki so medsebojno povezani s slapovi, ki nastajajo z nalaganjem lehnjaka (ang. travertine), posebne vrste apnenca. Park zajema del, kjer se nahaja izvir reke Korane, na področju obkroženem z gostimi gozdovi bukve, jelke in smreke, deloma še v obliki izvirnega pragozda.

Poleg jezer in gozdov se Park ponaša z jamami, izviri, travniki rož, med številnimi ohranjenimi redkimi živalskimi vrstami pa je potrebno izpostaviti rjavega medveda. Kdo bi vedel, v katerem letnem času je Park najlepši, ali spomladi, ko zacvetijo rože na travnikih, morda je lepše jeseni, ko v jezerih zrcalijo raznolike barve jeseni, ali pač v zimski tišini, ko v zasneženi pokrajini zamrznejo slapovi.

UNESCO...


Romansko mesto Trogir

Romansko mesto Trogir

Staro jedro Trogirja so ustvarili grški kolonisti z otoka Visa v III. stoletju pred našim štetjem. Na tem antičnem jedru leži zgodovinsko jedro Trogirja, ki je najbolje ohranjeno romansko-gotsko mesto, ne samo na Jadranu, temveč tudi v centralni Evropi.

Trogirsko srednjeveško jedro, obkroženo z obzidjem, združuje v sebi dobro ohranjen dvorec in stolp ter številne zgradbe in palače iz romanskega, gotskega, renesančnega in baročnega obdobja.

Najpomembnejša zgradba je trogirska katedrala s portalom zahodnih vrat, ki je umetnina mojstra Radovana in predstavlja najpomembnejši primerek romansko-gotske umetnosti na Hrvaškem.

UNESCO...


Staro mesto Dubrovnik

Staro mesto Dubrovnik

Obzidje starega Dubrovnika obkroža izredno dobro ohranjen kompleks javnih in zasebnih, sakralnih in svetovnih zgradb iz različnih obdobij zgodovine mesta, od samega začetka v sedmem stoletju. Tukaj je potrebno še posebej omeniti glavno ulico starega mesta, Stradun, Knežev dvor, Cerkev Svetega Vlaha, Katedralo, tri velike samostane, stavbi Carine in Mestne hiše.

Dubrovniška Republika je predstavljala posebno politično in teritorialno celoto, ki je bila izrazito ponosna na svojo kulturo, uspešno trgovino in še posebej so se ponašali s svobodo, ki so jo uspeli ohraniti tekom burnih stoletij.

UNESCO...


Šibenska katedrala

Katedrala v Šibeniku

Katedrala Svetega Jakova v Šibenik, je triladijska bazilika s tremi apsidami in kupolo (višina notranjosti je 32 m).

Konstrukcijo katedrale so pričeli v beneško gotskem stilu, končana pa je bila v stilu toskanske renesanse. Skoraj 15 desetletij je minilo od trenutka, ko je bila sprejeta odločitev o gradnji katedrale, v letu 1402 in do njene posvetitve leta 1555. Z gradnjo so pričeli leta 1431, na istem mestu, kjer se je pred tem nahajala manjša katedrala, tako da so pri gradnji nove katedrale uporabljali material s cerkve, ki se je tu nahajala pred tem. Kamen za gradnjo so dobili s Korčule, Suska, Brača, Raba in Krka.

Ta edinstveni sakralni spomenik je izjemno zanimiv primer edine zgradbe, ki nima zidarskih elementov in kjer so zidovi, oboki in kupole ustvarjene z edinstveno metodo (ki jo je prvi uporabil Juraj Dalmatinac), pri kateri se v celoto naknadno zlagajo natančno izklesani kamniti deli, kar je metoda, ki jo uporabljajo tesarji pri svojem delu. Rezultat je skladnost kamnite celine, metode zlaganja in absolutne harmonije notranjosti in zunanjega volumna katedrale.

Tehnika gradnje je najbolj izrazita v zatrepu glavne fasade (oblika trilista), ki je tudi eden najstarejših v Evropi in hkrati edini, ki se naravno nadaljuje kot del triladijskega tlorisa cerkve v harmoniji z obliko in velikostjo obokov.

UNESCO...


Starograjsko polje

Starograjsko polje

Starograjsko polje je največje in najbolj rodovitno polje na Hvaru in nasploh na jadranskih otokih. Razprostira se v dolžini šestih kilometrov od zaliva Vrboska do Starograjskega zaliva v smeri vzhod – zahod.

Starograjsko polje je zanimivo predvsem zaradi parcelizacije, ki izvira iz časov grške kolonizacije. Ob ustanovitvi kolonije so namreč Grki v bližini mesta razdelili polje na približno 73 enakih pravokotnih delov, v velikosti po 181 x 905 metrov. Ta parcelizacija predstavlja najbolje ohranjeno starogrško razmejitev zemljišča v celotnem Sredozemlju. Na tem območju so odkrili preko 100 arheoloških najdišč, na primer nekaj manjših starogrških gospodarskih objektov (Grki so otok naselili v 4. stoletju pred našim štetjem), mnogo rimskih podeželskih vil, med katerimi je najbolj znana villa rustica Kupinovik severno od ceste Jelsa – Stari Grad ter grška trdnjava Maslinovik severno od športnega letališča na polju.

Julija 2008 je UNESCO uvrstil Starograjsko polje na seznam svetovne dediščine. V obrazložitvi so poudarili, da so nasadi oljk in vinogradi na tem območju ostali »praktično nespremenjeni« kar 24 stoletij, vse od prve grške kolonizacije. Gre za edinstven prikaz geometrijskega načina delitve zemljišč, kot so ga uporabljali v antiki.

UNESCO...


Stečki - srednjeveški nagrobni spomeniki

Stečki - srednjeveški nagrobni spomeniki

Srednjeveški nagrobni spomeniki stečki so nastali v obdobju od druge polovice 12. stoletja do 16. stoletja, vrhunec izdelave pa je bil dosežen v 14. in 15. stoletju. Izklesani so iz enega samega kosa kamna, ki odraža veščine in znanje mojstra, ki je steček izdelal. Pogosto so jih okraševali z napisi ali enostavnimi podobami, kot so spirale, loki, zvezde in verski simboli, pa tudi z bolj zapletenimi motivi, kot so živali in viteški turnirji. Najbolj znan motiv stečka je človek z dvignjeno desnico. Na ozemlju Hrvaške se nahaja približno 4 000 stečkov v dveh nekropolah: Velika in Mala Crljivica (Cista Velika) ter Dubravka/sv. Barbara (Konavle). Razen na Hrvaškem, se stečki nahajajo tudi na ozemlju Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije. Vsaka država je odgovorna za zaščito, ohranjanje in upravljanje s stečki na svojem ozemlju.

UNESCO...


Beneški sistem obrambnih trdnjav iz 16 in 17. stoletja

Beneški sistem obrambnih trdnjav iz 16 in 17. stoletja

Utrdbene stavbe, ki se razprostirajo na več kot 1000 kilometrih od Lombardije v Italiji do vzhodne obale Jadranskega morja tvorijo edinstven sistem, namenjen obrambi s kopna in z morja. Zgradila jih je Beneška republika v obdobju od 16. do 17. stoletja. Kopenske utrdbe so varovale Republiko pred evropskimi silami na severozahodu in so znane kot „Stato da Terra“, utrdbe „Stato da Mar“ pa so varovale beneške pomorske poti in pristanišča. V sklopu beneških utrdb na ozemlju Hrvaške se nahajata utrdba sv. Nikole ter obrambno obzidje Zadra. Utrdba sv. Nikole se nahaja v bližini mesta Šibenik. Leži na majhnem otroku, njen južni del pa s kopnim povezuje ozka pot. Namen njene gradnje je bilo turško osvajanje mesta Skradin leta 1522. Najzanimivejši del utrdbe je njena trikotna oblika. Take oblike so bile v tistem obdobju izredno redke ne samo na Hrvaškem, temveč tudi v Evropi. Zanimivo je tudi to, da utrdba nikoli ni izpolnila svojega namena izgradnje, ker ni bila ne borbeno ne obrambno aktivna. Obrambno obzidje Zadra ločuje zgodovinski del mesta od kopna, ki sta bila nekoč povezana z dvižnim mostom. Obzidje je na več koncih utrjeno z braniki, krona obrambe pa je bila utrdba Forte, ki je s svojo monumentalnostjo zasenčila druge obrambne stavbe v bližini. Podobno kot utrdba sv. Nikole so tudi zadrske obrambne utrdbe bile zgrajene s primarnim ciljem obrambe pred Osmanskim cesarstvom.

UNESCO...


Prvobitni in starodavni bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope

Prvobitni in starodavni bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope

Bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope so izjemen primer nedotaknjenih gozdnih območij v zmernem podnebnem pasu. Leta 2007 so bili prvič uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine in so zajemali območja od hribovja Rahiv in gorske verige Čornogora v Ukrajini, prek grebena Poloniny do Bukovskih planin in planine Vihorlat na Slovaškem. Prva razširitev je zabeležena v letu 2011, ko se jim pridruži še pet podobnih gozdnih območij v Nemčiji. Republika Hrvaška je 7. julija 2017 skupaj z ostalimi devetimi državami (Albanijo, Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Italijo, Romunijo, Slovenijo, Španijo in Ukrajino) na seznam Unescove svetovne dediščine vpisala drugo razširitev. Republika Hrvaška sodeluje v navedeni seriji s tremi območji. To so: Narodni park Paklenica, Hajduški in Rožanski kuki ter Narodni park Severni Velebit.

Poleg najstarejšega svetilnika na Jadranu v Savudriji pri Umagu se nahaja postajališče za avtodome Lighthouse. Ta kamp, ki je odprt vse leto, leži na severozahodu Istre v bližini hrvaško-slovenske meje, zato je primeren tudi za krajša bivanja. Ima kakovostno opremljene parcele, zavarovan prostor za pranje opreme za kampiranje in vozil, servis za avtodome ter pralne stroje in sušilnike za perilo. Leži na urejenem ravnem terenu in je obdan z zelenjem. Gosti, ki si želijo aktivnih počitnic, se lahko odločijo za dejavnosti, kot so plavanje, tek ali kolesarjenje. Kamp leži v bližini plaže in sprehajalne poti, obenem pa ga krasi tudi čudovit razgled na sončni zahod. Vsi, ki jih to zanima, lahko obiščejo mesti Umag in Buje ali pa se odločijo za zabavo v vodnem parku Istralandia.

UNESCO...


Newsletter

Bodi na tekočem o aktualnih ponudbah in novostih iz sveta kampiranja na Hrvaškem