Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a - MINT 2019

Kamping Udruženje u suradnji sa svojim suradnicima i partnerima u zemlji i inozemstvu provodi niz projekata u svrhu zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova.

KUH logo
MINT logo

U nastavku iznosimo kratki pregled projekta jačanja ljudskih potencijala i kvalitete kampova kojeg je, uz potporu Ministarstva turizma RH, KUH provodio kroz 2019. godinu za svoje članove.


KUH-ov projekt "Hrvatska – zemlja za kampiranje; jačanjem ljudskih potencijala i kvalitete do najkonkurentnije kamping destinacije Mediterana"

Osnovni cilj ovog projekta, podržanog od strane Ministarstva turizma RH, je razvoj ljudskih potencijala kroz edukaciju svih zainteresiranih dionika o svijetu kampinga. Projekt se provodi na području cijele RH, a neke od glavnih odrednica jesu diferencijacija kampova, poboljšanje, obogaćivanje i prilagodba strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima, povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta i turističke potrošnje, produljenje turističke sezone, aktiviranje kontinentalnog turizma, održivi razvoj, razvoj ljudskih potencijala, novo zapošljavanje, te certificiranje kvalitete kampova. Navedeno ima za cilj podići konkurentnost hrvatskog kamping turizma, odnosno uspostavljanje stabilnog i dugoročno razvojnog modela hrvatskog kamping sektora.

Uz zaposlenike KUH-a, u provedbi projekta aktivno sudjeluju i njegovi suradnici i partneri, pa su tako u aktivnosti projekta uključeni, osim predstavnika kampova i članova KUH-a, i vanjski dionici poput predstavnika Ministarstva turizma, HTZ-a, lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu, proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam te ostale fizičke i pravne osobe.

Projekt je podijeljen na sljedeće tri projektne aktivnosti:

1. GOSTUJUĆA PREDAVANJA O KAMPINGU U SREDNJOŠKOLSKIM I VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA.

2. JAČANJE KONKURENTNOSTI I STRUČNOSTI LJUDSKIH POTENCIJALA PUTEM EDUKACIJE I POTICANJA RASTA KVALITETE I ODRŽIVOSTI KAMPOVA KROZ ODREDNICE PROJEKATA KVALITETE KAMPOVA OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites.

3. ORGANIZACIJA I ODRŽAVANJE 13. KONGRESA HRVATSKOG KAMPINGA, CENTRALNOG STRUČNO-EDUKATIVNOG SKUPA HRVATSKOG KAMPING SEKTORA

1. Gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Edukacija škole
Edukacija škole

Gostujuća predavanja o kampingu već se tradicionalno održavaju među mladom populacijom srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu upravo s ciljem razvoja (mladih) ljudskih potencijala, jačanja svijesti o važnosti koju kamping turizam ima na cjelokupno gospodarstvo RH, poticanja na uključivanje u istraživačke, radne i upravljačke procese (kako već u tijeku, tako i nakon završetka školovanja), kao i na samozapošljavanje i pokretanje vlastitih poduzetničkih ideja u budućnosti.

Gostujuća predavanja provela su se u razdoblju od 27.05. do 17.12.2019. godine u sklopu 4 visokoškolske ustanove u RH (Visoka škola Edward Bernays u Zagrebu, Veleučilište u Šibeniku, Visoka škola Aspira u Zagrebu, Veleučilište VERN' u Zagrebu), te u sklopu 4 srednjoškolske ustanove (Srednja škola u Delnicama, Srednja škola dr. Antuna Barca u Crikvenici, Srednja strukovna škola u Gospiću, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju).

Svim sudionicima gostujućih predavanja pružila su se stručna znanja o osnovama, povijesti i specifičnostima kamping turizma u RH i u svijetu, upoznavši ih na taj način s pojmom kampa i kampiranja, vrstama kampova, najnovijim kamping trendovima, pravnim okvirima, te najboljim primjerima iz prakse, a što se može iskoristiti u daljnjem učenju i radu. Sve one koji svoju priliku za buduće zapošljavanje vide u kamping sektoru potaknulo se i na jačanje poduzetničkog interesa, kreativno razmišljanje i konkretno djelovanje na tom području. Sudionicima se također pružila prilika iznijeti svoje viđenje kampinga kao gospodarske grane, odnosno oblika provođenja slobodnog vremena.

Vrlo dobro posjećena predavanja je za KUH je održala dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić, predsjednica sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u, voditeljica projekata u poduzeću Valamar Riviera d.d., ujedno docentica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

Na provedenim predavanjima u 2019. godini ukupno je prisustvovalo čak 272 učenika i studenata, te njihovih profesora i nastavnika (155 u visokoškolskim te 117 u srednjoškolskim ustanovama) na što je KUH izrazito ponosan.

Svim sudionicima, te predstavnicima srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova zahvaljujemo na odazivu, suradnji i pruženoj logističkoj i organizacijskoj podršci pri organizaciji i održavanju gostujućih predavanja.

2. Jačanje konkurentnosti i stručnosti ljudskih potencijala putem edukacije i poticanja rasta kvalitete i održivosti kampova kroz odrednice projekata kvalitete kampova OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites.

Projekti kvalitete
Projekti kvalitete

Akcija obilaska, edukacije, provjere i ocjenjivanja kvalitete u sklopu projekata kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites provela se u razdoblju od svibnja do kolovoza 2019. godine, a po završetku obilaska, te obrade i analize prikupljenih podataka, izvršila se selekcija, odabir i certificiranje kvalitete sadržaja i usluga 3 novoizabrana najbolja mala kampa oznakom kvalitete OK Mini Camps, te 59 najboljih kampova oznakom kvalitete Croatia's Best Campsites, a koji su zadovoljili definirane kriterije i standarde kvalitete. Na taj način vlasnicima, menadžerima i djelatnicima kampova pružila se stručna pomoć i dodatni poticaj za poboljšanje kvalitete prilagodbom pojedinih elemenata kvalitete međunarodno prihvaćenim standardima, a sve kako bi njihovi kampovi postali prepoznatljiv i konkurentan proizvod na turističkom tržištu.

Zadane kriterije ocjene standarda kvalitete u sklopu projekta certifikacije standarda kvalitete OK Mini Camps za 2020. godinu zadovoljili su sljedeći novi mali kampovi: kamp Val Vidal (Rovinj, Istarska županija), kamp Vita (Terme Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija) te kamp Terme Jezerčica (Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija).

S druge strane, u sklopu projekta Croatia's Best Campsites među 59 odabranih najboljih kampova dva su nova – kamp Falkensteiner Premium Camping Zadar u Zadru (Zadarska županija) te kamp Lavanda u Orebiću (Dubrovačko-neretvanska županija).

Svim odabranim kampovima iz obiju sekcija pružila se mogućnost njihovog predstavljanja na turističkom tržištu kroz razne oblike offline (brošura, oglasi i članci u domaćim i stranim tiskovinama i sl.) i online (zasebne web sekcije u sklopu portala www.camping.hr, newsletteri, poveznice, banneri i sl.) alate promocije što se nastavlja i dalje kroz 2020. godinu. U daljnjem razdoblju plan je nastaviti s projektima edukacije, poticanja ulaganja u kvalitetu, analize i certificiranja kvalitete, te jačanja promocije kampova na turističkom tržištu, OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites, i to kroz stalan razvoj ljudskih potencijala, analizu i ocjenjivanje kvalitete te kroz certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova.

Slijedom provedenih aktivnosti uvidjelo se da postoji visoka razina svijesti o nužnosti ostvarenja proizvodne diferencijacije i konstantnog obogaćivanja ponude kampova, visoka razina svijesti o potrebi definiranja i ostvarenja dugoročno održivog plana razvoja, odnosno konkretnih planova i akcija za produljenje turističke sezone kampova poboljšanjem i prilagodbom strukture i kvalitete njihova smještaja i usluga. Dugoročno će ovakav slijed događanja zasigurno znatno utjecati na dodatno povećanje broja visokokvalitetnih, proizvodno diferenciranih i dugoročno održivih kampova, njihovom jačem tržišnom pozicioniranju na turističkom tržištu, produljenju turističke sezone te općenito jačanju konkurentnosti hrvatskog kamping turizma.

Zahvaljujemo svim predstavnicima kampova na suradnji pri provedbi svih projektnih aktivnosti!

3. Organizacija i održavanje 13. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora.

13. Kongres hrvatskog kampinga
13. Kongres hrvatskog kampinga

Dosad najbolji, najreprezentativniji i najposjećeniji 13. Kongres hrvatskog kampinga organizirao se i proveo u terminu 22.10.-23.10.2019. godine u Sv. Martinu na Muri. Kongresu je sudjelovalo rekordnih 395 osoba (predsjednici i članovi uprava, vlasnici, menadžeri i djelatnici kampova, predstavnici proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam, predavači, predstavnici Ministarstva turizma RH, Hrvatske turističke zajednice, Županija, Turističkih zajednica gradova, općina i županija, predstavnici medija te brojni drugi zainteresirani subjekti iz Hrvatske i iz inozemstva), a što predstavlja povećanje od 9% u odnosu na prošlogodišnje događanje. Čak 38 predstavnika proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova, te ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam predstavilo je i izložilo svoje proizvode i usluge, među kojima i 14 najnovijih modela mobilnih kućica te 5 novih modela glamping šatora.

Osnovni ciljevi kongresa i ove su godine bili edukacija i razvoj ljudskih potencijala, poticanje sudionika na prilagodbu poslovanja načelima dugoročno održivog razvoja, certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova, poticanje proizvodne diferencijacije, poticanje na obogaćivanje ponude kampova, odnosno na poboljšanje i prilagodbu strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima najnovijim tržišnim trendovima, kako ponude tako i potražnje, i to kroz nove investicije, inovacije i novo zapošljavanje što će dugoročno zasigurno dovesti do produljenja turističke sezone, povećanja turističke potrošnje te daljnjeg jačanja konkurentnosti hrvatskog kamping turizma.

Između ostalog, dodjela oznaka kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites za 62 novoizabrana kampa, kao rezultat provedbe Projektne aktivnosti broj 2, održala se u sklopu drugog dana održavanja kongresa.

KUH zahvaljuje svih sudionicima i partnerima ovogodišnjeg kongresa koji su svojim dolaskom i suradnjom još jednom ukazali na sve veći značaj ovog, sad već jednog od najkvalitetnijih događanja vezanih za turizam u RH.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove