Gledaj YouTube videozapise

Kulturna baština Hrvatske

Kulturna bastina Hrvatske

Hrvatska je geografski mala zemlja, ali je zato prepuna važnih spomenika kulturne i povijesne baštine.

U Hrvatskoj se na svakom koraku mogu pronaći razni povijesni ostaci, polazeći od arhitektonski kompleksa svjetske važnosti, katedrala, povijesnih trgova pa sve do mnoštva utvrda i dvoraca kojima je isprepleteno hrvatsko tlo.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove