Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a - MINTS 2020

Kamping Udruženje u suradnji sa svojim suradnicima i partnerima u zemlji i inozemstvu provodi niz projekata u svrhu zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova.

KUH logo
MINT logo

U nastavku iznosimo kratki pregled projekta jačanja ljudskih potencijala i kvalitete kampova kojeg je, uz potporu Ministarstva turizma RH, KUH provodio kroz 2020. godinu za svoje članove.


KUH-ov projekt "Osposobljavanje i stručno usavršavanje u kampingu u funkciji održivog poslovanja i jačanja konkurentnosti"

Osnovni cilj ovog projekta, podržanog od strane Ministarstva turizma i sporta RH, je jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala, te povećanja konkurentnosti i održivosti hrvatskog kamping sektora. Projekt se provodi na području cijele RH, a neke od glavnih odrednica jesu proizvodna diferencijacija kampova, poboljšanje, obogaćivanje i prilagodba strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima, novo zapošljavanje, aktiviranje kontinentalnog turizma, produljenje turističke sezone, povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta i povećanje turističke potrošnje, održivi razvoj i poticanje sustava certificiranja kvalitete i održivog poslovanja.

Uz zaposlenike KUH-a, u provedbi projekta aktivno sudjeluju i njegovi suradnici i partneri, pa su tako u aktivnosti projekta uključeni, osim predstavnika kampova i članova KUH-a, i vanjski dionici poput predstavnika Ministarstva turizma, HTZ-a, lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu.

Projekt je podijeljen na sljedeće tri projektne aktivnosti:

1. Gostujuća predavanja i terenska nastava na temu kampinga u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

2. Jačanje konkurentnosti i stručnosti ljudskih potencijala putem edukacije i poticanja ulaganja u kvalitetu i održivost kampova u sklopu provedbe projekta zaštite okoliša i održivosti poslovanja Ecocamping te projekta kvalitete kampova Croatia's Best Campsites.

3. Organizacija i održavanje 14. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora

1. Gostujuća predavanja i terenska nastava na temu kampinga u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Edukacija škole
Edukacija škole

Gostujuća predavanja o kampingu već se tradicionalno održavaju među mladom populacijom srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu upravo s ciljem razvoja (mladih) ljudskih potencijala, jačanja svijesti o važnosti koju kamping turizam ima na cjelokupno gospodarstvo RH, poticanja na uključivanje u istraživačke, radne i upravljačke procese (kako već u tijeku, tako i nakon završetka školovanja), kao i na samozapošljavanje i pokretanje vlastitih poduzetničkih ideja u budućnosti.

Gostujuća predavanja ove su godine zbog situacije uzrokovane Covid-19 pandemijom održana u online izdanju, a provela su se u razdoblju od 9.11. do 16.12.2020. godine u sklopu 7 visokoškolskih ustanova u RH (Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka škola ekonomije i menagementa u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Rochester Institute of Technology (RIT) u Dubrovniku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Veleučilište VERN u Zagrebu), te u sklopu 1 srednjoškolske ustanove (Hotelijersko-turistička škola u Opatiji).

Svim sudionicima online gostujućih predavanja pružila su se stručna znanja o osnovama, povijesti i specifičnostima kamping turizma u RH i u svijetu, upoznavši ih na taj način s pojmom kampa i kampiranja, vrstama kampova, najnovijim kamping trendovima, pravnim okvirima, te najboljim primjerima iz prakse, a što se može iskoristiti u daljnjem učenju i radu. Sve one koji svoju priliku za buduće zapošljavanje vide u kamping sektoru potaknulo se i na jačanje poduzetničkog interesa, kreativno razmišljanje i konkretno djelovanje na tom području. Sudionicima se također pružila prilika iznijeti svoje viđenje kampinga kao gospodarske grane, odnosno oblika provođenja slobodnog vremena.

Vrlo dobro posjećena predavanja je za KUH je održala dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić, predsjednica sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u, voditeljica kvalitete usluga u poduzeću Valamar Riviera d.d., ujedno docentica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

Na provedenim predavanjima u 2020. godini ukupno je prisustvovalo čak 378 učenika i studenata, te njihovih profesora i nastavnika (353 u visokoškolskim te 25 u srednjoškolskoj ustanovi) na što je KUH izrazito ponosan..

Također, po prvi je puta održan i pilot projekt terenske nastave u kojem su sudionici „Menadžmenta kamping resorta“ posjetili kamp Krk Premium Camping Resort, prvi ekološki kamp u Hrvatskoj s 5 zvjezdica, dana 3.10.2020. godine.

Svim sudionicima, te predstavnicima srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova, kao i sudionicima terenske nastave zahvaljujemo na odazivu, suradnji i pruženoj logističkoj i organizacijskoj podršci pri organizaciji i održavanju gostujućih predavanja.

2. Jačanje konkurentnosti i stručnosti ljudskih potencijala putem edukacije i poticanja ulaganja u kvalitetu i održivost kampova u sklopu provedbe projekta zaštite okoliša i održivosti poslovanja Ecocamping te projekta kvalitete kampova Croatia's Best Campsites.

Projekti kvalitete
Projekti kvalitete

Obilazak, edukacija i analiza kriterija zaštite okoliša sukladno definiranim kriterijima ekološke certifikacije provodila se za odabrane kampove, a na temelju analize rezultata obiđenih kampova i provjere kriterija zaštite okoliša uslijedila je dostava prijedloga mjera za poboljšanje i udovoljavanje postavljenim kriterijima, kao i lista prijedloga za poboljšanje, te konačno finalna potvrda za dodjelu certifikata.

Prezentacija o održivom poslovanju kampova i rezultati provedbe prezentirani su 2.12.2020. godine na 14. Kongresu hrvatskog kampinga online. Kampovi koji su zadovoljili kriterije i dobili certifikat zaštite okoliša Ecocamping, jesu slijedeći:

  • kamp Big Bear, Vrhovine (Ličko-senjska županija);
  • kamp Odmoree, Ražanac (Zadarska županija);
  • kamp Pine Beach Pakoštane, Pakoštane (Zadarska županija);
  • kamp Bi Village, Fažana (Istarska županija).

Akcija obilaska, edukacije, provjere i ocjenjivanja kvalitete u sklopu projekata kvalitete Croatia's Best Campsites provodila se od lipnja do listopada 2020. godine, a po završetku obilaska, te obrade i analize prikupljenih podataka, izvršila se selekcija, odabir i certificiranje kvalitete sadržaja i usluga.

Zadane kriterije ocjene standarda kvalitete u sklopu projekta kvalitete Croatia's Best Campsites za 2021. godinu zadovoljilo je 61 kampova, od kojih su tri nova:

  • kamp Ugljan Resort na otoku Ugljanu u blizini Zadra,
  • kamp Olivia Green u Tisnu,
  • kamp Camping Plitvice u Smoljancu.

Na taj se način vlasnicima, menadžerima i djelatnicima kampova pružila stručna pomoć i dodatni poticaj za poboljšanje kvalitete prilagodbom pojedinih elemenata kvalitete međunarodno prihvaćenim standardima, a sve kako bi njihovi kampovi postali prepoznatljiv i konkurentan proizvod na turističkom tržištu. Navedeno je provedeno kroz razne oblike offline (brošura, oglasi i članci u domaćim i stranim tiskovinama i sl.) i online (zasebne web sekcije u sklopu portala www.camping.hr, newsletteri, poveznice, banneri i sl.) alate promocije što se nastavlja i dalje kroz 2021. godinu. U daljnjem razdoblju plan je nastaviti s projektima edukacije, poticanja ulaganja u kvalitetu, analize i certificiranja kvalitete, te jačanja promocije kampova na turističkom tržištu, Croatia's Best Campsites, i to kroz stalan razvoj ljudskih potencijala, analizu i ocjenjivanje kvalitete te kroz certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova.

Slijedom provedenih aktivnosti uvidjelo se da postoji visoka razina svijesti o nužnosti ostvarenja proizvodne diferencijacije i konstantnog obogaćivanja ponude kampova, visoka razina svijesti o potrebi definiranja i ostvarenja dugoročno održivog plana razvoja, odnosno konkretnih planova i akcija za produljenje turističke sezone kampova poboljšanjem i prilagodbom strukture i kvalitete njihova smještaja i usluga.

Zahvaljujemo svim predstavnicima kampova na suradnji pri provedbi svih projektnih aktivnosti!

3. Organizacija i održavanje 14. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora.

13. Kongres hrvatskog kampinga
13. Kongres hrvatskog kampinga

14. Kongres hrvatskog kampinga održao se 1.12. i 2.12.2020. godine, po prvi puta u online izdanju, zbog nužnih izmjena uzrokovanih poteškoćama i potrebnim prilagodbama Covid-19 pandemiji.

Na Kongresu je sudjelovalo 327 osoba (predsjednici i članovi uprava, vlasnici, menadžeri i djelatnici kampova, predavači, predstavnici Ministarstva turizma RH, Hrvatske turističke zajednice, Županija, Turističkih zajednica gradova, općina i županija, predstavnici medija te brojni drugi zainteresirani subjekti iz Hrvatske i iz inozemstva). Sudionici su mogli pratiti predavanja i panel rasprave s tematikom aktualne Covid-19 pandemije, s naglaskom na utjecaj koji ista ima na kamping sektor, a što je u razdoblju neizvjesnosti vlasnicima malih i velikih kampova itekako moglo pripomoći pri budućim planiranjima aktivnosti i poslovanja.

Osnovni ciljevi kongresa bili su proizvodna diferencijacija kampova, poboljšanje, obogaćivanje i prilagodba strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima, izazovna turistička sezona upravo je potaknula dionike na razmišljanje i djelovanje u opisanom smjeru, što će dugoročno zasigurno dovesti do novog zapošljavanja, aktiviranja kontinentalnog turizma, produljenja turističke sezone, povećanja iskorištenosti smještajnih kapaciteta i povećanja turističke potrošnje.

KUH zahvaljuje svih sudionicima ovogodišnjeg kongresa koji su svojim prisustvom (online putem) još jednom ukazali na sve veći značaj ovog, sad već jednog od najkvalitetnijih događanja vezanih za turizam u RH.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove