Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a - MINTS 2021

KUH je i tijekom 2021. godine provodio niz aktivnosti usmjerenih ka zaštiti i promicanju zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova. Uz potporu Ministarstva turizma i sporta, uspješno je proveden još jedan projekt jačanja ljudskih potencijala i kvalitete kampova, pod nazivom “Edukacija i stručno usavršavanje u kampingu kao temelj jačanja konkurentnosti i održivosti poslovanja”. Kratki pregled aktivnosti projekta donosimo u nastavku.

KUH logo
MINT logo

Područja djelovanja kojih se posebno dotaknulo ovim projektom jesu: edukacija i poticanja ulaganja u kvalitetu i održivost kampova kroz projekte kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites, organizacija i održavanje 15. Kongresa hrvatskog kampinga, digitalizacija u kampovima, gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, dostupnost kampova kroz sustav „V4A – Village for All“.


1. Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu putem edukacija i poticanja ulaganja u kvalitetu i održivost kampova kroz projekte kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites

Dostupnost kampova - V4All
Dostupnost kampova - V4All
Dostupnost kampova - V4All

U svrhu poticanja ulaganja i podizanja kvalitete i konkurentnosti hrvatskog kamping sektora, KUH je kroz projekte kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites, proveo akciju obilaska, analize, edukacije i ocjenjivanja kvalitete sadržaja i usluga. Ukupno je obiđeno 16 potencijalnih i postojećih kampova navedenih selekcija (7 malih kampova i 9 velikih kampova).

Po završetku obilaska i analize izvršila se selekcija, odabir i certificiranje kvalitete sadržaja i usluga. Zadane kriterije ocjene standarda kvalitete u sklopu projekta OK Mini Camps zadovoljilo je 49 kampova (11 s područja Istre, 7 s područja Kvarnera, 21 s područja Dalmacije te 10 u kontinentalnom dijelu Hrvatske), od kojih je čak sedam novih, i to: kamp Boutique Camping Bunja u Supetru, kamp Lighthouse u Savudriji, kamp Papafigo u Vodnjanu, kamp San Servolo Wellness Camping u Bujama, kamp Punta Jerta u Pinezićima, kamp Vita Mia u Pazinu i kamp Wine camp Hažić u Svetom Martinu na Muri.

U sklopu projekta Croatia's Best Campsites za 2022. godinu kriterije je zadovoljilo 62 kampa (27 s područja Istre, 13 s područja Kvarnera, 19 s područja Dalmacije te 3 u kontinentalnom dijelu Hrvatske). Kamp Amarin u Rovinju novoizabrani je kamp navedene selekcije. Oznake kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites svečano su dodijeljene na 15. Kongresu hrvatskog kampinga.

2. Organizacija i održavanje 15. Kongresa hrvatskog kampinga, centralnog stručno-edukativnog skupa hrvatskog kamping sektora

15. Kongres hrvatskog kampinga
15. Kongres hrvatskog kampinga
15. Kongres hrvatskog kampinga
15. Kongres hrvatskog kampinga

Centralno mjesto okupljanja i edukacije svih najvažnijih dionika hrvatskog kamping sektora i povezanih stakeholdera svakako predstavlja Kongres hrvatskog kampinga kojeg KUH provodi i organizira, sada već tradicionalno, petnaestu godinu zaredom. U 2021. godini, Kongres je ponovno okupio predstavnike hrvatskog kamping sektora uživo, i to 8.12.-10.12.2021. godine, u Termama Tuhelj. Na Kongresu je sudjelovalo 265 sudionika iz kamping sektora. U cilju osiguranja održivog razvoja turizma primjenom inovativnih rješenja sudionicima Kongresa iznio se osvrt na kamping sezonu 2021. u Hrvatskoj i Europi, brojne teme predavanja doticale su se digitalne transformacije i digitalizacije, zimskog rada kampova, elektromobilnosti, a predstavljen je i novi program Campmaster – stvaranje nove generacije kamping menadžera budućnosti.

3. Digitalizacija u kampovima: inovativnost i nove tehnologije s praktičnom primjenom u kampovima

Digitalizacija u kampovima – novi sustavi i mogućnosti
Zimski rad kampova

KUH je tijekom godine organizirao dvije edukativne radionice sa ciljem upoznavanja svojih članova (vlasnika kampova, menadžera, djelatnika kampova) s najnovijim primjenjivim trendovima „postcovid“ pandemije, futurizacijom, digitalizacijom, a nadasve s novim i inovativnim tehnologijama u kontekstu rada (npr. prijave i odjave gostiju, i ostalo), s praktičnom primjenom u kampovima.

U sklopu ove projektne aktivnosti održane su sljedeće edukativne radionice:

  • Digitalizacija u kampovima – novi sustavi i mogućnosti“ održana je 13.5.2021. (četvrtak), u vremenu od 10:00 do 12:30 sati u online formatu. Na radionici je bilo 110 sudionika (članova). Gosti predavači bili su: Renata Dončević (Alarm automatika), Marko Antonić (Adria Scan), Davor Brenko (Istra Tech), Goran Mrvoš (Infosit), Andrea Šuljić (CampMap), Dean Verbanac (Intersoft), Bruno Radoš (Valamar).
  • Zimski (cjelogodišnji) rad kampova – specifičnosti i preporuke za uspješan rad kampova“, organizirana je uživo u sklopu 15. Kongresa hrvatskog kampinga, 9.12.2021. godine, u Termama Tuhelj. Radionica je prezentirana u obliku okruglog stola na kojem je profesorica Josipa Cvelić Bonifačić bila moderator, a tri predstavnika i/ili direktora kampova iz primjera dobre prakse rada zimi (Adriano Ukušić, Kamp Polidor; Anja Kandrač, Camping Plitvice; Sanja Bošnjak, Kamp Stobreč Split) i jedan predstavnik slovenskog tržišta (Klemen Hren, Avtokampi) diskutirali su o navedenoj tematici i time sudionike pobliže upoznali s radom i specifičnostima ovog oblika turizma.

4. Gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama

Edukacija škole
Edukacija škole

Već dobro poznata i široko prihvaćena gostujuća predavanja o kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim Ustanovama, nakon procesa organizacije i koordinacije, provedena su u razdoblju između 10. mjeseca 2021. i 3. mjeseca 2022. godine. Predavanja su održana u sklopu tri visokoškolske i pet srednjoškolskih ustanova.

Sudionicima gostujućih predavanja pružila su se stručna znanja o osnovama, povijesti i specifičnostima kamping turizma u RH i u svijetu, upoznavši ih na taj način s pojmom kampa i kampiranja, vrstama kampova, najnovijim kamping trendovima, pravnim okvirima, te najboljim primjerima iz prakse, a što će im koristiti u daljnjem učenju i radu. Sve one koji svoju priliku za buduće zapošljavanje vide u kamping sektoru potaknulo se i na jačanje poduzetničkog interesa, kreativno razmišljanje i konkretno djelovanje na tom području. Za KUH je predavanja održala dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić, predsjednica sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u, ujedno docentica na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.

Gostujuća predavanja održana su u sklopu sljedećih obrazovnih ustanova: Strukovna škola Eugena Kumičića (Rovinj), 9.11.2021, FTHM Opatija, 16.11.2021, Srednja škola Ambroza Haračića (Mali Lošinj), 26.11.2021, Ekonomski fakultet Zagreb, 30.11.2021, VERN, 16.12.2021, Srednja škola Zabok, 10.12.2021, Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir (Krk), 1.3.2022 i Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu (Pula), 2.3.2022.

5. Edukacija i prilagodba sadržaja i usluga kampova osobama s posebnim potrebama – dostupnost kampova kroz sustav „V4A – Village for All“

Dostupnost kampova - V4All
Dostupnost kampova - V4All
Dostupnost kampova - V4All

Obilazak, edukacija i analiza kriterija dostupnosti sukladno definiranim kriterijima provodila se za odabrane kampove, a na temelju analize rezultata obiđenih kampova i provjere kriterija dostupnosti uslijedila je dostava prijedloga mjera za poboljšanje i udovoljavanje postavljenim kriterijima, kao i lista prijedloga za poboljšanje, te konačno finalna potvrda za dodjelu certifikata koja je dodijeljena na 15. Kongresu hrvatskog kampinga. U sklopu projekta planirano je certificiranje dva kampa, dok je broj pristiglih prijava bio sedam. Dodatno, zbog pristiglih čak sedam prijava kampova na projekt, odrađena je online radionica sa prijavljenim kampovima i gdinom. Robertom Vitalijem, radi lakše selekcije i odabira dva kampa koji će sudjelovati u projektu.

Obilazak, edukacija, provjera i ocjenjivanje kriterija dostupnosti odrađena je 29.9.2021. godine u kampu Valkanela (Vrsar) i 30.9.2021. godine u kampu Kovačine (Cres). Spomenuti kampovi zadovoljili su sve zadane kriterije. Edukacija i predstavljanje rezultata projekta, kao i dodjela certifikata spomenutim kampovima odrađena je na 15. Kongresu hrvatskog kampinga ispred 265 predstavnika kamping sektora.

Uz podršku MINTS-a

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove