Bekijk YouTube video's

Vestingen en kastelen

Bilje

Een 1-etage tellend kasteel in barokstijl met lage torens boven de ingang met aan de zijde een vleugel op de begane grond. Rondom bevinden zich een gracht en een park.

Na de overwinning op de Turken gaf hij Eugen Savojski opdracht voor de bouw, van een parochiekerk met één kerschip, sv. Marije met een portaal uit 1775 en een inventaris uit de XVIIIde en XIXde eeuw.

Kasteel Bilje

Bosiljevo

In het dorp en de omgeving bevinden zich een prehistorische stenen opgravingen uit de oudheid (Romeinse graven). De middeleeuwse vestingstad Bosiljevo met een kronkelig plattegrond, verbouwd op Romaanse wijze (na 1825, voor graaf L. Nugenta en begin XXste eeuw).

Voorheen hadden de Frankopanen (1461-1671.)het in bezit, hierna Erdödy (1684-1710) en Auerspergi (vanaf 1740). In de kasteelkapel bevindt zich een barokaltaar.

Vesting Bosiljevo

Dubovac

Een vestingstad gelegen in het noordwestelijke deel van Karlovac. De vierhoekige toren is waarschijnlijk gebouwd in de XIIIde eeuw voor de vorst Goričkih-Babonića. In de XVde eeeuw werden door de bouw van de muren en drie rondvormig toren, kreeg Dubovac de kenmerken van een kasteel in renaissancestijl.

De eigenaren waren de edelen Sudari uit Slavonië (1387), Frankopani (1442), Zrinski vanaf 1544), alsook Gašpar Šubić Peranski (1576). Vanaf 1671 tot de komst van de Fransen in 1809 waren de eigenaren van de stad de generalen van Karlovac. In het jaar 1837 kocht de graaf Laval Nugent hem en vernieuwde het op Romaanse wijze (kronen op torens en muren).

De stad werd opnieuw verbouwd in 1952-1963 (arhitect Greta Jurišić) volgens het plan van M. Stierauit 1657 en grafische voorstellingen uit het einde van de XVIIIde eeuw.

Kasteel Dubovac - Karlovac

Vesting Dubovac

Bežanec

Gebouwd door de graven Keglević in de XVIIde eeuw. De latere eigenaren waren de baronnen Kollenbach, Schlaum-Linden, alsook Ottonfels-Geschwind.

Door zijn buitengewone architectonische en verstedelijk geheel werd het kasteel Bežanec met zijn goedverzorgde park een eersteklas cultuurmonument. In 1990 werd het verbouwd tot een exclusief hotel.

Kasteel Bežanec - homepage

Kasteel Bezanec

Ilok

Ilok werd het centrum van het enorme bezit van de vorst Odescalchi. Zij bouwden een twee etage tellend kasteel in de vorm van de letter U met tweedelige arcaden in het hof (wapens boven de ingangen). Verbouwd werd het in 1793, 1839 en 1889.

Hierin bevindt zich het streekmuseum (tentoonstelling: arheologische, etnografische, cultuur-historische en overblijfselen van de verzameling Odescalchi). Naast het kasteel bevinden zich een bijbehorend graanopslag en een ruim park met exotische bomen.

Kasteel Odescalchi - Ilok

Vesting Ilok

Klenovnik

De plaats ligt 9 km ten noordwesten van Ivanec. De middeleeuwse vesstingstad Klenovnik schonk Bela IV in 1244 aan het Varaždin gemeentelid Mihalja. Het nieuwe vierhoekige uit twee etage bestaande kasteel in renaissancestijl werd gebouwd door de graven Draškovići in 1616.

In het binnengedeelte van het hof bevinden zich drie reeksen van arcaden (ingebouwd); in het trapenhuis bevindt zich een rijke stenen balustrade. Het kasteel werd bijgebouwd en verbouwd in 1927 tot een geneescentrum (H. Ehrlich). Hiernaast bevindt zich een park.

In enkele kamers van het kasteel bevinden zich muurschilderingen uit de XIXde eeuw Raskošna kasteelkapel is versierd met plafondstukwerk; hierin bevinden zich drie barokaltaren (1738), preekgedeelte (1740-1941) en graven van de leden van de familie Draškovića. In de parochiekerk Sv. Trojstva (1726) in barokstijl bevindt zich een preekgedeelte en altaren (hoofdaltaar uit 1733) met het wapen van Drašković.

Kasteel Klenovnik

Mali Tabor

Een kasteel 3 km ten westen van Hum na Sutli gelegen. Het kasteel wordt genoemd vanaf 1490, vernield in de XVI eeuw; op deze plaats werd eind XVIIde eeuw een uit vier vleugels bestaand kasteel met binnenhof gebouwd. Hiervan zijn twee vleugels met drie cilindervormige torens op de hoeken bewaard gebleven.

Het kasteel was in het bezit van de familie Ratkaj tussen 1524-1793, hierna werd het bezit van baron Kavanagh.

Kasteel Mali Tabor

Novigrad na Dobri

De overblijfselen van de oude stad in de nabijheid van de brug over de Dobre zijn overblijfselen te vinden van een Frankopaanse stad; na de aanslag leeggeroofd.

Hierna behoorde het toe aan de generaal Herberstein die het schonk aan de Maltezer orde, zij verkochten hem aan de Patačići. Verlaten strandde het in de II Wereldoorlog.

Vesting Novigrad na Dobri

Ozalj

De middeleeuwse stad Ozalj, gelegen op de kliffen boven de rivier Kupa, verbouwd in een kasteel in de XVIIIde eeuw. De stad bereikt u via een brug (tot 1821 was deze verplaatsbaar), hieronder bevond zich een paal met boogschieters die dienden als bescherming voor de stadsgracht. De ingangstoren werd in 1599 gebouwd door Juraj Zrinski. De stad werd genoemd vanaf 1244 in het bezit van de koning, hierna bezit van Babonića, vanaf 1398 in bezit van de Frankopanen en vanaf 1550 bezit van Zrinski.

Door de vele verbouwingen is maar een kleiner deel van het oude complex waar de vierhoekige toren staat bewaard gebleven, waarschijnlijk de oude verdedigingstoren, de gotische kapel, alsook het rechthoekige paleis (resp. palas) Nikola Zrinski (genaamd žitnica) met gotische details (boven de deur het opschrift uit 1556). In dit deel van de stad zijn muurschilderingen en Glagolische grafiti gevonden.

Een groot aantal zijn waardevol overgebracht na de dood van Petar Zrinsko (1671). De ruïne werd grondig verbouwd doo R. Perlas (de werken stonden onder toezicht van kapitein Verneda 1743-1753). In het jaar 1766-1872 kwam de stad in het bezit van de familie Batthyánya; de eerste van hen, Teodor, bouwde een tweede etage in de noordelijke vleugel erbij en bouwde een nieuw gedeelte in barokstijl. Later hebben hem de eigenaren vam de familie´s Thurn enTaxis, tot 1928, toen het broederschap van de Kroatische slangen gered van de ondergang.

In de stad ligt het streekmuseum (opgericht in 1971. In de barokkerk sv. Vida (midden XVIIIde eeuw) is een deel van het inventaris uit de oude kapel van sv. Antuna Padovanskoga (1890) te vinden.

Vesting Ozalj

Ribnik

Vestingstad ten zuidwesten van Ozalj gelegen. Het bezit van Ribnik was in de XIIde en XIVde eeuw in handen van de familie Babonići , ban Mikac, en vanaf 1394 in handen van de Frankopanen, waar de hedendaagse stad werd opgericht. Vanaf 1576 is in het bezit van de familie Zrinski, later van de graven Petazzi; vanaf 1839 in handen van F. Vukasović, bouwer van de Lujzinske wegen, en J. Gall, die in de 19de eeuw het in het bezit had, tot op de dag van vandaag bestaat de stad. – Ribnik is gelegen in de lagere delen van de beek Obvrh, omringd door plassen.

Bereikbaar via een beweegbare brug. Gebouwd op twee etage´s, deels van goed uitgehouwen stenen, de basis is ontstaan in de vorm van een onechte cirkel; in het binnengedeelte bevinden zich arcaden. De verdedigingstoren (bij de ingang) met het wapen van Frankopan, was erg hoog, hier tegenover bevindt zich de vijfhoekige toren met haard.

Tussen de beide torens bevindt zich een reeks aan gebouwen gelegen in kransvorm. In de stad is een reeks aan archtectonische details (deurposten, ramen, schietgaten, afvoer) van laat-gotische renaissance te zien.

Vesting Ribnik

Trakošćan

Het kasteel Trakošcan is één van de aantrekkelijkste kastelen in Kroatië. Gebouwd als een kleine burcht als onderdeel van de vesting van de Zagorske vorsten, alleen de tijd van zijn bouw is onbekend. In de fundamenten van het kasteel zijn de elementen van een eenvoudig Romaans kasteel uit de XIIde-XIIIde eeuw herkenbaar. Uit de vele feudale heersers steken Celjski, Jan Vitovec, Korvini er bovenuit en na het uiteenvallen van de Zagorske vorsten als speciale bezitter beschikte Gyulayi erover en vanaf 1568 Draškovići.

Meerdere malen werd het vergroot en bijgebouwd. Een grotere verbouwing onderging het in 1592, toen Draškovići kanontorens met daken bouwde (een plaat met wapen en ondertekening van Ivana II. Petra Draškovića uit 1592. op de westtoren). In deze tijd werd de etage erbij gebouwd, de middelste toren werd verhoogd en de binnenplaats met arcaden gevormd.

Opnieuw werd er bijgebouwd tijdens de XVIIIde eeuw, toen kregen de torens kronen, de hooftoren kreeg lantarens en rond de vesting bouwde men verdedigingsobjecten, muren en torens. Het verlaten kasteel werdt vernieuwd in 1850-1860 door de ondermarschalk Juraj Drašković in een residentieel kasteel.

De verbouwing, in de romantische vorm, uitgevoerd in neo-gotische stijl naast de gelijktijdige vernieuwing van de gehele omgeving, waar het parkbos werd aangelegd met zeldzame soorten bomen, kunstmatige meren en tuinobjecten. Een aantal elementen van het vernieuwde kasteel steken er bovenuit: de ingangstoren, met beweegbare brug en het wapen van Drašković-Malatinski uit de XVIIIde eeuw, de ridderzaal met een geheel van ridderuitrustingen uit de XVIde eeuw en Draškovićeva vlaggen en wimpels uit de XVIIIde eeuw, wapenverzameling van zware geweren (Hackenbüchse), geweren en pistolen als ook Turkse wapens, een verzameling van portretten van Drašković en zijn neef (Nikola Zrinski) uit de XVIde-XIXde eeuw, opus van de schilderes Julijane Erdödy-Drašković uit de tweede helft van de XIXde eeuw, ciklus van vier continenten M. Stroya, klavier C. Graffa, bewaarde kasteelkeuken, bibliotheek.

In het park ligt de kapel sv. Ivan (Januš) uit 1752 met een inventaris in late-barokstijl. Vanaf 1953 bevindt zich in het kasteel een museum, dat naast de originele reconstructie van de ambiance uit die verbouwingstijd in het bezit is van waardevolle voorbeelden van barokmeubelen en kleinere voorwerpen.

Vesting Trakošćan homepage

Kasteel Trakoscan

Veliki Tabor

Een middeleewse stad gelegen in de Kroatische Zagorja, 3 km ten oosten van Desinića. Oorspronkelijk werd hij Vingrad i Vrbovec genoemd.

Hij werd waarschijnlijk gebouwd door de familie Ratkaj, nadat zij in 1502 door I. Korvin de grond geschonken hadden gekregen. De stad blijft in hun bezit tot het uitsterven van de familie in 1793, daarna ging het over in bezit van de overheid of in privébezit; tussen de twee wereldoorlogen in behoorde het toe aan de schilder O. Iveković. Op de iets lager gelegen heuvel staat de laat-gotische vesting welke puntig uitloopt richting de toegangszijde.

Later werd hij omringd door muren met vier brede halfronde torens; langs het langere deel van deze gordel kenmerkt zich de bovenste verdieping door een reeks aan console. De stad werd niet erg verbouwd en heeft voornamelijk zijn oorspronkelijke uitstraling behouden. Op de muren zijn goed bewaard gebleven laat-gotische en renaissance details: uitgehouwen wapen en beelhouwers tekens, bifora, erkeri, twee etage tellende arcaden en een houten terras in het hof.

Het gehele oppervlak werd ooit door buiten vestingsmuren beschermd, waaronder de tot op heden bewaarde gebleven vijfhoekige bastion.

Vesting Veliki Tabor homepage

Vesting Veliki Tabor

Vis

De stadsruïnes van de bewakingsmuren (oppervlakte ca 10 ha) bevinden zich aan de zuidelijke helling van Gradine; aan de westelijke en oostelijke zijden liggen de necropolis van Martvilo en het landbouwgebied Vlaška.

Op het schiereiland Prirova bevinden zich overblijfselen van een Romeins theater (hier bovenop is later het Franjevcki klooster gebouwd). Langs de zee aan de oostkant bevond zich een stadsplein (agora-forum) en aan de westkant monumentale thermaal baden.

Issa (het hedendaagse Vis) was de eerste antieke stad gelegen langs de Kroatische kust en gebouwd volgens de regels van het urbanisatie schema.

Vesting Vis

Newsletter

Blijf altijd op de hoogte van nieuws, suggesties en aanbiedingen uit de kampeerwereld van Kroatië