Gledaj YouTube videozapise

GPS putni vodič “Kampovi u Hrvatskoj”

Krenite na put bezbrižno i opušteno

GPS putni vodič "Kampovi u Hrvatskoj" proizvod je tvrtke Navigo Sistem d.o.o. koja je generalni distributer Garmin GPS navigacijskih uređaja za Hrvatsku, BiH, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju, a stvoren je u suradnji s Kamping udruženjem Hrvatske i Hrvatskom turističkom zajednicom kao vodič po kampovima u Hrvatskoj.

GPS putni vodič "Kampovi u Hrvatskoj" učitava se direktno na GPS uređaj, a služi za pregledavanje informacija i navođenje na Vama zanimljive kampove.

GPS

To je elektronički vodič koji korisnicima omogućuje detaljno, jednostavno, brzo i pregledno pronalaženje i odabir kampa u kojem ćete provesti odmor. Svaka točka sadrži kratki opis (radno vrijeme kampa, kapacitet, njegova obilježja, sadržaji, kategorija...), fotografiju, lokaciju s točnim koordinatama te kontakt informacije (adresu, broj telefona, broj faksa, web i e-mail adresu), kao i druge parametre potrebne kako bi korisnik ovog vodiča pronašao sebi zanimljivo odredište. Odabirom kampa na uređaju može se prikazati gdje se kamp nalazi na karti te odmah napraviti navođenje na tu točku.

...prilagođeno vama

Vodič je jednostavan za korištenje na GPS uređaju, a sadrži 189 kampova. Puni vodič podržava više jezika pa ga mogu koristiti i posjetioci iz drugih zemalja. Vodič “Kampovi u Hrvatskoj” izrađen je na HRVATSKOM i ENGLESKOM jeziku. Ako je na GPS-u postavljen engleski jezik prikaza teksta, jezik vodiča će automatski biti postavljen na engleski, a jednako vrijedi i za hrvatski jezik. Defaultni jezik je engleski tako da ako je na GPSu postavljen bilo koji jezik osim hrvatskog, vodič će na GPSu biti prikazan na engleskom jeziku.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove