Održan 2. radni sastanak partnera projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga"

Dana 14. prosinca, održan je 2. radni sastanak partnera na projektu „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“, u sjedištu Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) u Zagrebu. Uz STUH, koji je ujedno i nositelj projekta „Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020., Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, sastanku je prisustvovalo svih 5 partnera projekta, redom vodećih udruga iz sektora turizma: UPUHH, UHPA, HFHS, OMH i KUH.

Jačanje socijalnog dijaloga - 2. radni sastanak - fotografija

Na sastanku je raspravljena važnost socijalnog dijaloga, socijalnih mreža te povezanih komunikacijskih vještina. Unaprjeđenje kvalitete socijalnog dijaloga, kroz razvoj i jačanje stručnih kapaciteta socijalnih partnera, ojačat će glas sektora i poboljšati uspješnost komuniciranja sektorskih interesa.

Na sastanku su se predstavili predavači zaduženi za izvođenje radionica kojima je krajnji cilj unaprjeđenje socijalnog dijaloga između sektora i vladinih tijela. Partneri projekta su se usuglasili oko izbora predavača i tematike radionica, a s predavačima je određen rok za izradu radionica (kraj siječnja 2019. godine). Dogovoren je i datum prve u nizu radionica, 11. – 12.2.2019. godine u Zagrebu. Po okončanju serije radionica, sudionici će steći uvjerenje „Specijalist za socijalni dijalog“.

Na sastanku su partneri predstavili strateške ciljeve i pokazatelje učinka projekta, financijski okvir, vremenski okvir i doseg projekta te iduće korake u projektu. Projekt će se odvijati tijekom sljedećih 18 mjeseci, a početni je radni sastanak poslužio za definiranje glavnih odrednica projekta, budući da je riječ o kompleksnom projektu koji će iznjedriti komunikacijske alate za jačanje vještina djelatnika partnera. Radionice komunikacijskih vještina provodit će se pod mentorstvom priznatih stručnjaka iz oblasti komunikacije i turizma, a po završetku radionica svi će polaznici zaprimiti uvjerenje o kvalifikaciji „Specijalist za socijalni dijalog“.

Dogovoren je i termin održavanja okruglog stola, što je ujedno i posljednja aktivnost prve faze projekta, a kojom će se dodatno podići razina vidljivosti projekta te otvoriti pitanja od zajedničkog interesa s ključnim dionicima (ministarstva, turističke zajednice, udruge poslodavaca, zavod za zapošljavanje i drugi.

Više informacija o projektu: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

Lenta europski strukturni i investicijski fondovi

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove