Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a

Kamping udruženje Hrvatske usmjerava svoju djelatnost na promicanje hrvatskih kampova i zastupanje njihovih interesa, kao i povećanje ukupne kvalitete usluga kampiranja, s posebnim naglaskom na njihov utjecaj na okoliš i održivi razvoj.

Između ostalih redovnih aktivnosti, udruga organizira edukativne i specijalizirane radionice, studijska putovanja, godišnji kongres hrvatskog kampinga, provodi istraživanja kvalitete, prikuplja i priprema informacije za tiskanje kamping materijala, objavljuje obrazovne materijale i knjige o kamping sektoru općenito, organizira redovita gostujuća predavanja u hrvatskim obrazovnim ustanovama, vodi nacionalni kamping portal www.camping.hr, itd.

KUH je član međunarodne organizacije EFCO & HPA, kao i član više stručnih vijeća u Ministarstvu turizma, Turističkom poslovnom vijeću Hrvatske gospodarske komore, Sektorskom vijeću za turizam i ugostiteljstvo, u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj udruzi turizma i drugima, sve u cilju pružanja najbolje podrške svojim članicama, ali i hrvatskom kamping sektoru općenito.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove