Turistički sektor educirao prvu generaciju ljudskih potencijala za javni i socijalni dijalog

Sindikat turizma i usluga Hrvatske uspješno je proveo projekt “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga”, zajedno sa vodećim strukovnim udrugama turističkog sektora; Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udrugom putničkih agencija (UHPA),  Kamping udruženjem Hrvatske (KUH), Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS) i nacionalnom udrugom Obiteljskih i malih hotela (OMH). Projekt prijavljen na javni poziv “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u potpunosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U vrijednosti od 1.433.468,38 kuna.

ESF javni socijalni dijalog - fotografija

Neznanje barijera socijalnom dijalogu

Projekt “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga” započeo je s provedbom 4. listopada 2018. s namjerom edukacije socijalnih partnera u turističkom sektoru za socijalni dijalog. Nedovoljna uključenost socijalnih partnera u socijalni dijalog potaknula je prijavitelja da dublje promisli o razlozima slabe uključenosti relevantnih dionika u procese donošenja zakona te se nedvojbeno needuciranost kadrova nametnula kao glavni razlog. Kako bi povećali učinkovitost ljudskih potencijala u partnerskim organizacijama, kroz 18 mjeseci održano je 7 edukacijskih radionica na kojima se učilo o socijalnom dijalogu u Hrvatskoj i Europi.

Edukacijske radionice o socijalnom dijalogu

Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju i pojavljivanjem novih modusa operandi i terminologije zakonodavstva, bilo je potrebno educirati i prvu generaciju polaznika za socijalni dijalog. Europska komisija objasnila je koncept „pametnog“ zakonodavstva koji u prvom redu ima za cilj izraditi i provoditi visoko kvalitetno zakonodavstvo, a temelji se na konsolidaciji, kodifikaciji i pojednostavljivanju postojećeg zakonodavstva i poboljšanju kvalitete novog zakonodavstva procjenjujući gospodarske, socijalne učinke i učinke na zaštitu okoliša. Visoko kvalitetno zakonodavstvo moguće je kreirati uz uvjet da dionici koji sudjeluju u njegovoj kreaciji poznaju alate koji su im dati na raspolaganje kako bi se aktivno uključili u procese donošenja zakona,  procjene učinaka propisa, odnosno zakona, kreiranje strategija, uredbi, odluka, rješenja i drugih akata koji su temeljni instrument ostvarivanja ciljeva Vlade RH.

cover ESF javni socijalni dijalog - fotografija

Hrvatska kaska za Europom u socijalnom dijalogu

Da hrvatski partneri imaju što i od koga učiti pokazao je i posjet Briselu, na kojem su se partneri projekta susreli s krovnim institucijama HOTREC-om, ECTAA-om, EYCA-om, EFCO&HPA-om, sa kojima su se značajnije povezali upravo radeći na aktualnim temama socijalnog dijaloga na Europskoj razini koje pogađaju turistički sektor.  Teme kojima su se bavili na radionici u Briselu su bile uređena prava radnika na porodiljni dopust, radni sati, jednaka naknada za jednak rad, zdravlje i sigurnost na radu, integracija izbjeglica u sektor, plaće, fluktuacija radne snage, potrebne vještine za rad u sektoru, rad platformi za iznajmljivanje organiziranog smještaja, oporezivanje, održivost, lobiranje i kros-sektoralna suradnja.

Studije predstavljene predstavnicima Vlade

Dana 10. ožujka 2020. u prostorijama STUH-a, predstavnicima Ministarstva turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Instituta za turizam i Hrvatske turističke zajednice predstavljene su tri studije proizašle iz projekta. Industrijski odnosi, turistička destinacija i uloga pregovaračkih vještina za socijalni dijalog. Predsjednik STUH-a, gospodin Eduard Andrić osvrnuo se na uspješnu suradnju između poslodavaca i sindikata te sklopljen kolektivni ugovor. U mjesecima pred nama očekuje se proširenje granskog kolektivnog ugovora koji će vrijediti do 2021.  Predsjednik Andrić također je komentirao problematiku nedovoljno educirane strane radne snage koja nije spremna odgovoriti na potrebe gosta. Stranci ne poznaju Hrvatsku kao destinaciju, njezine proizvode, gastro ponudu i vinsku kartu.  Dodatna izvanredna situacija koja pogađa turistički sektor je i pojava corona virusa, za čije je rješavanje potrebna intervencija Vlade RH. Predstavnik Ministarstva turizma, gospodin Bolf, pozdravio je jačanje ljudskih potencijala kroz EU fondove i naglasio da je socijalni dijalog između Ministarstva turizma i Sindikata plodonosan te da je uvjeren da će takav biti i u budućnosti.

Izazovi su pred nama, a socijalni dijalog nema alternativu

Poslovanje hrvatskih poslodavaca je neodrživo što pokazuje i stres test corona virusa, koji male poduzetnike baca na koljena.  Krizni menadžment već su pokrenule zemlje iz okruženja, poput Njemačke i Austrije, te je potrebno djelovati sada i odmah, a socijalni dijalog u Hrvatskoj mora ići naprijed, a ne nazad. Socijalni dijalog nema alternativu, zaključio je Andrić. 
Predsjednik Malih i obiteljskih hotela, gospodin Šime Klarić, predložio je stvaranje moratorija i programa potpora, zamrzavanja plaća radnika i potpora države u izvlačenju poduzetnika uz krizne situacije.

ESF javni socijalni dijalog - fotografija

HTZ, MINT i IZTZG otvoreni za suradnju

Gospođa Hrga, predstavnica HZZ-a, istaknula je da će HZZ njegovati socijalni dijalog kao i do sada, pozdravila je studiju o industrijskim odnosima i ovakav tip istraživanja koji će dodatno pomoći da bolje sagledamo stanje u sektoru. Najavila je novi zakon o strancima od iduće godine i inovacije u pristupanju tržištu rada.  Za osnovna zanimanja poslodavci će dobivati mišljenje u roku od 5 dana i mogućnost zapošljavanja stranaca, dok će se za preostala zanimanja raditi test tržišta rada kroz najdulje 30 dana, te će na takav način radna snaga biti dostupnija poslodavcima, a zadobivanje dozvola za rad će se ubrzati.

Destinacijski menadžment u drugom planu

Predstavnik Institut za turizam, dr.sc. Kunst, kreator studija, istaknuo je da je za kvalitetniju implementaciju učinkovite Strategije turizma potrebno raditi kvalitetnije destinacijske masterplanove obzirom da porezna politika favorizira sezonske djelatnosti i privatne iznajmljivače, a time u nepovoljan položaj dovodi one poslodavce koji rade cijelu godinu, primaju radnike na neodređeno, plaćaju poreze i namete, kao i fiksne troškove tijekom cijele godine. Predstavnik HTZ-a, gospodin Galić, istaknuo je kako će suradnja svih dionika destinacije, primjer Dubrovnika “Respect the city”, poboljšati u rješavanju problema destinacija.

Procjenjivanje učinaka socijalnog dijaloga

Prilikom procjenjivanja učinkovitosti strategija upravljanja destinacijom, kao prijedlog se nametnulo proširenje ingerencije inspektora rada, koji bi bili u mogućnosti provjeriti je li poslodavac primjenio kolektivni ugovor na svoje poslovanje, koji se primjenjuje na tu granu industrije.

Praćenje razvoja povjerenja između sindikata  i poslodavaca također predstavlja jednu od stavki koja zahtjeva praćenje, no rješenje leži u ulaganja u izgradnju odnosa kroz zaključke dosadašnjih postignuća, a u kojem osjetno nedostaje segment zajedništva i kreiranje javnog interesa.

Izvor: zajednička objava za medije STUH, UPUHH, UHPA, HFHS, KUH, OMH

Više informacija o projektu: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

Lenta europski strukturni i investicijski fondovi

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove