Održan Okrugli stol s predstavnicima javnog sektora

28.1.2019. godine, u prostorijama Sindikata turizma i usluga Hrvatske, održan je okrugli stol između predstavnika javnog sektora (MINT, MRMS, HTZ, HZZ, IZTZG) te partnera na projektu ''Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga''

Okrugli stol ESF

Uzvanicima okruglog stola pozdravnim govorom dobrodošlicu je poželio predsjednik STUH-a, gospodin Eduard Andrić naglasivši u samom uvodu važnost ljudskih potencijala te potrebu osiguravanja digniteta svim zaposlenicima u sektoru turizma i usluga. Dobrodošlicom se obratila i dr.sc. Iva Bahunek, direktorica Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, pozvavši pritom sve okupljene na što otvoreniji dijalog i jačanje suradnje.

Nakon kratkog uvoda prezentacijom je predstavljen projekt ''Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga'', partneri na projektu, trajanje projekta te faze i rezultati projekta. Projekt za cilj ima predstaviti komunikacijski alat koji će putem radionica i tri analize biti implementiran u 6 vodećih udruženja turističkog sektora.

Edukacijama o sektorskim politikama i komunikacijskim vještinama, projektom će ojačati unificirani glas socijalnih partnera, poslodavaca i struke. Ideja projekta proizašla je iz osluškivanja potreba struke za unificiranim standardima komunikacije te njihovom promjenjivošću s obzirom na okruženje. Buduća komunikacija između vladinih tijela i struke proizlazi iz suradnje i komunikacije unutar sektora što projekt prati stavljajući naglasak na instrumente socijalnog dijaloga i pronalaženje zajedničkog jezika.

Projekt omogućuje partnerima unaprjeđenje komunikacijskih vještina kroz radionice pod mentorstvom vodećih stručnjaka iz područja komunikacije i turizma, a po završetku radionica sudionici će primiti uvjerenja ''Specijalist za socijalni dijalog''. Također, projektom je predviđena i izrada tri analize pod nazivima: Industrijski odnosi – radni odnosi, uvjeti rada, radan snaga turističkog gospodarstva RH, obrazovanje; Prijedlog ekonomskih politika – destinacijski management te Utjecaj komunikacijskih vještina sindikata na kolektivno pregovaranje s partnerima unutar turističkog gospodarstva. U analizama sudjeluje 5 partnerskih udruga uz pomoć kojih će biti provedene analize. Kroz radionice zaposlenici će naučiti ''know how'' provođenja analiza te će svaka udruga napraviti po jednu analizu za svaku temu. U konačnici 15 analiza će biti generirano kroz radionice.

Pomoćnica ministra turizma, gospođa Monika Udovičić pozdravila je inicijativu udruga koje su otvorile temu ključnih pitanja od zajedničkog interesa sektora. Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava, gospođa Marija Knežević Kajari pozdravila je približavanje i praćenje EU regulative ukazavši na potrebu za formiranjem Uprave za radno pravo.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gospodin Ante Lončar, naglasio je važnost turističkog sektora za cjelokupno gospodarstvo istaknuvši kako je udio turizma u BDP-u čak 17%. Pohvalio je rast plaća u turističkom sektoru u posljednje dvije godine istaknuvši kako je to posljedica poreznog rasterećenja Vlade na davanja za smještaj i prehranu te u skladu s navedenim potaknuo promišljanje dionikea projekta da kroz analizu o Industrijskim odnosima odgovore na pitanje 'Do koje razine plaće djelatnika u turizmu mogu rasti?'. Osvrnuo se i na činjenicu da su veliki poslodavci u turističkom sektoru u 2018. godini uspjeli osigurati dovoljan broj sezonskih radnika te je naglasio kako je 5 najvećih poslodavaca u tom sektoru u 2018. godini iskoristilo samo 200 radnih dozvola za strance, što potvrđuje nastojanja Vlade i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za aktivacijom i zapošljavanjem domaće radne snage. „Kako bi realizirali navedeno nastojanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Ministarstvom turizma i partnerima (HUP, HGK, HOK, UPUHH i HTZ) već treću godinu za redom organizira Dane poslova u turizmu s ciljem promicanja zanimanja u turizmu te sezonskog zapošljavanja domaće radne snage. Zavod također provodi mjeru Stalni sezonac čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.“, kazao je g. Lončar. Također je naglasio kako je Zavod s ciljem odgovaranja na potrebe poslodavaca u 2017. i 2018. godini za poslove u djelatnosti turizma i ugostiteljstva obrazovao 2.500 nezaposlenih osoba te u 2019. planira obrazovati još njih 3.000 kroz mjeru Obrazovanje nezaposlenih. Na kraju je istaknuo i ulogu Zavoda kao posredničkog tijela razine II u provedbi projekta ''Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga'', koje je sudjelovalo u pripremi natječajne dokumentacije, savjetovanju korisnika i certificiranju ugovora.

Ravnatelj Instituta za turizam, gospodin Damir Krešić, kao važnost istaknuo porezni tretman koji opterećuje turistički sustav. Izazov međuresornog karaktera mogao bi biti riješen upravo ovim uspješnim modelom i produktima projekta koji će pridonijeti visokoj razini koordinacije i angažiranosti.

Okrugli stol ESF

Projekt ''Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga'' financiran je iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za njegovu provedbu iznosi nešto više od 1,43 milijuna kuna. Nositelj je Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) s udrugama iz sektora turizma: Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Kamping udruženje Hrvatske (KUH), Hrvatski ferijalni i hostelski savez (HFHS) te Nacionalna udrugu obiteljskih i malih hotela (OMH).

Preuzmite letak projekta

Izvor: zajednička objava za medije STUH, UPUHH, UHPA, HFHS, KUH, OMH

Više informacija o projektu: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

Lenta europski strukturni i investicijski fondovi

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove