Menadžment kamping resorta FMTU Opatija

Menadžment kamping resorta - banner

Prvi specijalizirani program cjeloživotnog obrazovanja iz kamping menadžmenta u Hrvatskoj i jedan od izuzetno rijetkih obrazovnih modula u Europi

Program “Menadžment kamping resorta” razvijen je da bi polaznicima omogućio učenje i svladavanje specifičnih znanja iz područja suvremene kamping usluge. Nakon završenog programa polaznici će moći preuzeti odgovornost za pružanje složenije kamping usluge te usvojiti poduzetničke sposobnosti izgradnje i vođenja kampa.

Program je namijenjen svim kandidatima koji žele proširiti i usavršiti svoja dosadašnja kamping znanja ili osnažiti vlastite poduzetničke aktivnosti. Posebno se program preporuča svima koji žele pokrenuti vlastite projekte u kamping turizmu.

Cilj ovoga programa je stjecanje dodatnih specijalističkih znanja iz menadžmenta suvremenoga kamping resorta. Program se nudi svim osobama sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje nemaju ambiciju nastaviti formalno visokoškolsko obrazovanje, ali žele imati specijalizirano strukovno zvanje.

Trajanje programa: 60 h

Broj ECTS bodova: 10

Uvjeti upisa: završena četverogodišnja srednja škola i minimalno 1 godina radnog iskustva u ugostiteljstvu i turizmu

Termin izvedbe teorijskog dijela programa: 10. 2. 2020. – 15. 2. 2020. (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija)

Cijena programa: 5.500,00 kn + PDV (obuhvaća teorijski i terenski dio nastave)

Preuzmi letak

Više informacija o programu: Menadžment kamping resorta Kamp La Brasilia - jedan od najkvalitetnijih europskih kampova - fotografija

Kamping Udruženje Hrvatske nagrađuje izvrsnost!

Stečena znanja i kompetencije polaznika programa doprinijet će razvoju ukupne kamping ponude u pravcu kvalitetne diferencijacije i specijalizacije, čime se u konačnici ostvaruje značajna konkurentska prednost hrvatskom kampinškog sektora.

Upravo iz tog razloga, polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ u 2020. godini, koji postigne najbolje rezultate na završnom ispitu, nagradit ćemo KUH-ovim studijskim putovanjem obilaska najboljih europskih kampova (KUH ne podmiruje troškove dnevnica, putne troškove od-do organiziranog mjesta polaska, police osiguranja, obroke i pića izvan redovnog programa kao ni dodatne individualne troškove).

Usavršite svoja znanja o kampingu, najpropulzivnijem turističkom sektoru u Europi i budite pritom najbolji. Isplati se!Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove