Fokus grupa - poziv za sudjelovanjem

Fokus grupa projekta "Tourism4All" - poziv na uključivanje

Pozivaju se svi zainteresirani na suradnju u sklopu projekta «Tourism4All» u organizaciji Kamping udruženja Hrvatske koji dana 18. lipnja 2019. godine, provodi na području grada Poreča fokus grupu na temu pristupačnosti destinacije osobama s posebnim potrebama te time stvara uvjete kojim će osobama različitih karakteristika i stanja omogućiti potpuno prilagođen boravak u jednom od naših hrvatskih kampova. Rasprava formirana u fokus grupu okupit će 15 sudionika, kojima će moderator postavljati pitanja na temelju kojih će se voditi rasprava. Sudionici će imati mogućnost dublje raspraviti svoja viđenja jedni s drugima. Cilj nam je dati glas aktivnim dionicima u turističkom sektoru u lokalnim zajednicama te potom učiniti konkretna djelovanja i aktivnosti koja uključuju nabavku specijaliziranih mobilnih kućica za osobe sa posebnim potrebama te smještaj istih unutar kampova.

Cilj ovog Poziva je uključivanje šire javnosti u projekt, informiranje o projektu i kreiranje fokus grupe što će omogućiti daljnji rad na razvoju zajedničke metodologije i rast kompetencija u sektoru pristupačnog turizma; umrežavanje, prijenos znanja, razvoj novih usluga.

Kamping udruženje Hrvatske aktivno se uključilo u razvoj prekogranične mreže za poticanje pristupačnih turističkih destinacija kroz projekt u provedbi «TOURISM4ALL».

Glavni cilj projekta punog naziva «Tourism4All - Razvoj prekogranične mreže za promicanje pristupačnih turističkih destinacija» («Development of a Crossborder Network for the Promotion of the Accessible Tourism Destinations»), jest razvoj i promocija prekogranične mreže turistički pristupačnih destinacija te osmišljavanje zajedničkog pristupa i metodologije turističke promidžbe usmjerenih prvenstveno prema osobama s posebnim potrebama. Projekt uključuje izradu analize i provedbu zajedničkih aktivnosti i pilot projekata za poboljšavanje pristupačnosti i dostupnosti u deset prirodnih područja i lokaliteta kulturne baštine u državama partnera projekta, kao i demonstracijsku aktivnost koja uključuje smještaj u mobilnim kućicama unutar kampova.

Unaprjeđivanjem pristupačnosti prirodnih i kulturnih znamenitosti odabranih destinacija, te promocijom novih turističkih usluga poticat će se socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju ili s posebnim potrebama (osobe s invaliditetom, starije osobe…), ali i smanjiti sezonalnost/p>

Projekt je hvalevrijedan zbog svoje orijentiranosti prema dijelu populacije koji nažalost nije u glavnom interesu turističke ponude, što se projektom želi promijeniti. Približavanje turističkih destinacija osobama s posebnim potrebama označava osvještavanje postojeće društvene nejednakosti i aktivno rješavanje problema. Također, kroz međugraničnu suradnju i umrežavanje partnera na projektu stvara se podloga za daljnji napredak i rast upoznatosti hrvatske i talijanske javnosti s projektom i njegovim ciljevima.

Nadamo se kako ćete prepoznati prednosti i mogućnosti koje Vam pruža sudjelovanje na projektu i kako ćete se odazvati na Poziv.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU, sudionici fokus grupe svojim sudjelovanjem na projektu daju privolu koja označava dobrovoljno, posebno, informirano izražavanje želje sudionika da dopušta uporabu i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za potrebe projekta u Pozivu ”Tourism4All”. Također, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU, Kamping udruženje Hrvatske, kao voditelj na projektu, obvezuje se na to da će podaci prikupljeni fokus grupom biti isključivo korišteni za potrebe projekta i za vrijeme njegovog trajanja te kako prikupljeni i obrađeni podaci neće biti pruženi trećim osobama koje nisu uključene u projekt.

Ovim putem vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na sljedeće kontakte: info@camping.hr ili broj telefona: +385 (0)52 451 324. Za dodatne informacije slobodno se obratite:

Adriano Palman
Direktor ureda │ Managing Director
Tel. +385 (0)52 451 324 │ Mob. +385 (0)99 213 4031
Kamping udruženje Hrvatske (KUH) │ Croatian Camping Association (CCA)
Pionirska 1A, HR – 52440 Poreč
info@camping.hr │ www.camping.hr

Preuzmi poziv u pdf formatu

Lenta Interreg Italy - Croatia

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove