Prezentacija projekta Tourism4All i kick-off meeting partnera projekta

Kamping udruženje Hrvatske jedan je od partnera projekta "Tourism4All"

Tourism4All kick-off meeting Campobasso

U Campobassu (Italija), 27. i 28.11.2018. održan je prvi sastanak upravljačkog odbora projekta Tourism4All (Development of a crossboarder network for the promotion of the accessible tourism destination), na kojem su sudjelovali i predstavnici KUH-a. Na projektu surađuje ukupno 14 partnera iz Italije i Hrvatske, a vodeći partner projekta je Regija Molise. Ukupan budžet projekta iznosi gotovo 2,6 milijuna Eura.

Projekt je financiran u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italia-Croazia 2014/2020. i predviđa provedbu aktivnosti kojima je cilj povećati pristupačnost kulturnih i prirodnih lokaliteta koji sudjeluju u projektu. Projekt Tourism4All pokušat će se nametnuti kao instrument za strukturiranje multiteritorijalnog upravljanja lokalnim turističkim strategijama.

Preuzmi program sastanka

Lenta Interreg Italy - Croatia

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove