Održan prvi radni sastanak partnera na projektu – Erasmus+ Campmaster

U petak, 30. listopada 2020., na online platformi, održan je prvi radni sastanak partnera na projektu „Campmaster“.

Riječ je o projektu financiranom od strane Europske unije, pod okriljem ERASMUS+ poziv Strateška partnerstva – K203. Vodeći partner na projektu, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, predstavio je drugim partnerima strateške ciljeve, financijski okvir, vremenski okvir, aktivnosti i zadatke te buduće korake tijekom odvijanja projekta. Radni sastanak poslužio je za definiranje glavnih odrednica, budući da je riječ o kompleksnom projektu čiji će rezultat biti prvi europski kurikulum u području održivog menadžmenta kamping resorta.

Prvi sastanak Campmaster - fotografija

Navedeno će, u konačnici, rezultirati dostizanjem potrebnih znanja i iskustva kod studenata i sveučilišnih profesora, dok će poduzetnici i menadžeri u široj industriji kampiranja imati koristi od objavljenih istraživanja, resursa i znanja o održivosti u upravljanju kampovima.

Erasmus+ fotografija
Campmaster fotografija

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove