EU projekt - Campmaster

Erasmus+

Kamping udruženje Hrvatske jedan je od partnera projekta „CAMPMASTER“ (Development of European Curriculum in the Field of Sustainable Camping Resort Management). Glavni cilj projekta jest izrada prvog europskog kurikuluma u području održivog menadžmenta kamping resorta.

Sustainable Campground Management

Partneri projekta:

  • vodeći partner: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Hrvatska)
  • Kamping udruženje Hrvatske (Hrvatska)
  • Associació de Càmpings de Girona (Španjolska)
  • The Leading Camping & Caravaning Parks of Europe e.V. (Njemačka)
  • Breda University of Applied Sciences (Nizozemska)
  • Universitat de Girona (Španjolska)

Trajanje projekta: 1.10.2020. – 30.09.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: 165.892,00 EUR


Sažetak projekta:

Projekt financiran kroz ERASMUS+ poziv Strateška partnerstva – K203 ima za cilj izradu prvog europskog kurikuluma u području održivog menadžmenta kamping resorta. Naime, u ukupnoj turističkoj ponudi tržišni udio kamping industrije u Europi je znatan. Unatoč brzom rastu kamping industrije i budućim transformacijama kampova u zelena odmarališta, ono što nedostaje jest formalno obrazovanje, točnije, specijalizirani studij koji bi educirao buduće potencijalne lidere i menadžere za upravljanjem kampovima diljem Europe. Zbog nedostataka postojećeg obrazovanja koje ne odgovara stvarnim potrebama turističkog tržišta, projekt bi predlagao niz akcija za uklanjanje jaza između trenutnih i budućih vještina u području održivog upravljanja kampiranjem. Projekt će se sastojati od definiranja kurikuluma i organizacijske strukture, a u njegovom definiranju sudjelovati će dionici iz kamping industrije, nastavno osoblje i studenti.

Projektom će se stvoriti četiri intelektualna outputa:

  1. Definiranje ishoda učenja i modula budućeg diplomskog studija
  2. Izrada nastavnog plana i programa
  3. Podizanje online platforme s javno dostupnim obrazovnim resursima
  4. Case-study – istraživanje i analiza na temelju najboljih primjera iz prakse

Ciljne skupine projekta jesu studenti i sveučilišno nastavno osoblje koje će sudjelovati u pripremi, ali i budućoj provedbi zajedničkog programa magisterija. Studenti će steći priznanje i iskustvo, dok će nastavno osoblje imati koristi od boljih nastavničkih kompetencija kroz njihovu suradnju na dizajniranju, razvoju i testiranju inovativnih metoda poučavanja iz nekoliko zemalja. Profesionalci u kamping industriji također će imati koristi od mogućnosti utjecaja na ishode učenja zajedničkog studijskog programa, a time i vještine njihove buduće radne snage. Konačno, širenjem rezultata projekta, posebno kroz platformu za učenje, poduzetnici i menadžeri u široj industriji kampiranja će imati koristi od objavljenih istraživanja, resursa i znanja o održivosti u upravljanju kampovima.

Partneri na projektu Campmaster - logotipi

VIJESTI:

Održan prvi radni sastanak partnera na projektu – Erasmus+ Campmaster

Održan prvi online sastanak Campmaster - foto

Partneri projekta održali su 30. listopada 2020. prvi radni sastanak, na online platformi.

 

Prvi rezultati projekta CAMPMASTER: provedena velika analiza potreba europskog kamping sektora

Analiza potreba sektora - foto

Tijekom ožujka završeno je istraživanje u sklopu prvog intelektualnog outputa projekta.

 

Stvoreni preduvjeti za pokretanje europskog diplomskog studija Campmaster

Diseminacija projekta na 15. Kamping kongresu Hrvatske - foto

U sklopu Multiplier Eventa održanog tijekom 15. Kongresa hrvatskog kampinga, predstavljen je ERASMUS + projekt CAMPMASTER - Razvoj europskog kurikuluma iz održivog menadžmenta kamping resorta.

 

KUH nazočio 2. projektnom sastanku ERASMUS+ projekta CAMPMASTER

Održan drugi sastanak partnera projekta Campmaster - foto

Partneri projekta okupili su se 14. i 15. lipnja 2022. u Opatiji, s ciljem definiranja završnih aktivnosti projekta Campmaster, kojim je definiran europski kurikulum u području održivog menadžmenta kamping resorta

 

Završna konferencija projekta CAMPMASTER

Završna konferencija projekta Campmaster - foto

Završno predstavljanje projekta Campmaster, prvog europskog diplomskog studija iz područja održivog menadžment kampova, održano je 29. rujna 2022. u Figueresu, Španjolska

 

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove