Gledaj YouTube videozapise

Što KUH osigurava svojim članovima

KUH preko širokog spektra aktivnosti i projekata nastoji svojim članovima pružati maksimalnu podršku i pomoć u realizaciji svojih ciljeva i rješavanju problema.

KUH u sklopu svojih redovnih aktivnosti godišnje organizira pripremu za tisak nekoliko kamping kataloga i cjenika, organizira razne radionice sa središnjom temom kampinga, organizira studijska putovanja, prezentira članice preko vlastitog web portala te opslužuje i usmjerava nekoliko tisuća upita godišnje, radi razne promotivne akcije na inozemnom tržištu (bookleti, radionice, udruženo oglašavanje, edukacija i slično), posreduje između proizvođača opreme i hrvatskih kampova, može pružiti kvalitetnu pomoć i podršku Ministarstvu prilikom definiranja kriterija kategorizacije i ostalo.

Na drugim područjima djelovanja KUH samostalno ili u suradnji s ostalim udrugama i tijelima nastoji riješiti razne zakonske nedoumice i probleme svojih članova.

Neke od direktnih koristi za naše članove su, na primjer, objava njihovih kampova u raznim katalozima, web stranicama, sudjelovanje na stručnim radionicama, organizacija studijskih putovanja i ostalo. Poseban naglasak u budućem radu će KUH dati i na sustavnom rješavanju pitanja promidžbe te poboljšanju kvalitete kampinga i kamping usluga u Hrvatskoj.

O stavovima, zaključcima i odlukama raznih tijela KUH-a te radu ureda KUH-a članstvo se redovito informira putem cirkularnih obavijesti ili biltena.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove