Gledaj YouTube videozapise

Zakoni i propisi

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19 i 98/19) - PREUZMI

Kampovi

 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi NN 54/16 - PREUZMI
 • IZMJENE 17.07.2019. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi NN 68/19 (vrsta Glamping s pripadajućim Uvjetima za kategorizaciju Glampinga, Prilog I.a) - PREUZMI
 • IZMJENE 09.12.2019. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi NN 120/19 - PREUZMI
 • Uvjeti za kategorizaciju kamp i kamp odmorište NN 54/16 - PREUZMI

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 9/16 - PREUZMI
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 54/16 - PREUZMI
 • Uvjeti za kategorije kamp i kamp odmorište u domaćinstvu NN 54/16 - PREUZMI
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 61/16 - PREUZMI
 • IZMJENE 14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 69/17 - PREUZMI
 • IZMJENE 09.12.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu NN 120/19 - PREUZMI

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 54/16 - PREUZMI
 • Uvjeti za kategorije kamp i kamp odmorište NN 54/16 - PREUZMI
 • IZMJENE 14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 69/17 - PREUZMI
 • IZMJENE 09.12.2019. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 120/19 - PREUZMI

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj NN 54/16 - PREUZMI
 • IZMJENE 14.7.2017. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj NN 69/17 - PREUZMI

Više informacija o propisima iz područja turizma potražite na stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr

Ostali propisi

Više informacija potražite na stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture www.mppi.hr, Ministarstva pravosuđa www.pravosudje.gov.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr

Vodič za legaliziranje u ugostiteljstvu i turizmu - Državni inspektorat

 • Vodič za legaliziranje u ugostiteljstvu (obveze ugostitelja; ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka, ugostiteljske usluge smještaja, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i u seljačkom domaćinstvu itd.) - obuhvaća kampove - PREUZMI
 • Vodič za legaliziranje u turizmu (turističke agencije, vodiči, usluge u nautičkom turizmu, obveze pružatelja tih usluga itd.) - PREUZMI
 • Kontrolna lista iz područja ugostiteljstva i turizma - PREUZMI

Dostupni su i vodiči na području: zaštite na radu, radnih odnosa i kontrolna lista za obveze poslodavaca prema radnicima. Pomoću kontrolnih lista (check lista), korisnici mogu sami provjeriti elemente kontrole, odnosno što je to što inspektori Državnog inspektorata kontroliraju provodeći inspekcijski nadzor.

Priručnici i korisna literatura

Kamping - osnove hrvatskog i europskog kamping turizma
Kamping i odrzivi razvoj
Prirucnik za bavljenje seoskim turizmom
Briga o gostu
Suncevi sustavi
Kriteriji - Prijatelj okolisa
Savjeti za odgovornog putnika - brošura

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove