Gledaj YouTube videozapise

Članovi Izvršnog odbora KUH-a

Predsjednik i član Izvršnog odbora KUH-a:

 1. Veljko Ostojić (HUT - Hrvatska udruga turizma)

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Tihomir Nikolaš - član IO i predsjednik skupštine KUH-a (Valovito d.o.o.)
 2. Adriano Ukušić (Depo Mini i kamp Polidor)
 3. Igor Vidas (Plava laguna d.d.)
 4. Ivana Švec (Laguna Novigrad d.d.)
 5. Nenad Škuflić (Maistra d.d.)
 6. Sanjin Šolić (Jadranka d.d.)
 7. Vlado Miš (Imperial d.d.)
 8. Danka Nekić (Turisthotel d.d.)
 9. Ivica Tafra (Excelsus d.o.o.)
 10. Milan Jukić (Hadria d.o.o.)

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove